Skip to content
Trafikregler

Vad är svängningsregeln?

Svängningsregeln innebär att du måste lämna företräde åt trafiken på den väg du svänger in på.

Exempel

  • När du svänger vänster i en korsning måste du lämna företräde åt mötande trafik som kör rakt fram eller svänger höger.
  • När du svänger höger in på en väg måste du lämna företräde åt gående och cyklister som korsar den väg du svänger in på.
  • Svängningsregeln är viktig för att undvika olyckor och säkerställa ett smidigt trafikflöde. Det är en del av trafikens grundläggande regler och gäller i alla typer av korsningar, inklusive rondeller.
Skip to navigation