Skip to content
Personliga förutsättningar

Vad döms en förare till som har narkotika i blodet?

En förare som har narkotika i blodet döms oftast till böter eller fängelse.

Exempelvis, om en förare ertappas med att ha narkotika i blodet under en trafikkontroll, kan detta leda till allvarliga rättsliga konsekvenser. Enligt svensk lag betraktas detta som rattfylleri eller grovt rattfylleri beroende på mängden narkotika och andra omständigheter, såsom hur påverkad föraren är och om det förekommit farligt körbeteende.

Påföljderna kan variera, men de inkluderar ofta:

  • Böter: Föraren kan tvingas betala en betydande summa pengar i böter.
  • Fängelse: Vid grovt rattfylleri eller om det är upprepade förseelser kan fängelsestraff utdömas.
  • Körkortsåterkallelse: Föraren kan förlora sitt körkort under en viss period, eller tills vidare beroende på omständigheterna.
  • Samhällstjänst: I vissa fall kan föraren dömas till samhällstjänst istället för, eller i kombination med, böter och fängelse.
Att köra under påverkan av narkotika betraktas som ett allvarligt brott på grund av de risker det innebär för både föraren och andra trafikanter.
Skip to navigation