Skip to content
Fordonskännedom

Vad händer om bromsservon inte fungerar?

Om bromsservon inte fungerar blir bilen mycket svårbromsad.

Bromsservon, eller vakuumservon, förstärker bromskraften och fungerar endast när motorn är igång. Om motorn är avstängd, till exempel när du blir bogserad, kommer din bil att vara oerhört svårbromsad eftersom bromsservon inte hjälper till att förstärka bromskraften.

Det är viktigt att förstå hur bromsservon fungerar och att kontrollera dess funktion regelbundet. Du kan testa bromsservon genom att pumpa bromspedalen några gånger med bilen avstängd och sedan starta bilen med bromspedalen nedtryckt. Om pedalen sjunker samtidigt som motorn startar, fungerar servon som den ska.

För att förhindra problem med bromsarna är det också viktigt att byta bromsvätskan regelbundet eftersom den drar åt sig fukt och blir försämrad med tiden.
Skip to navigation