Skip to content
Trafikregler

Vad händer om man kör utan körkort?

Om man kör utan körkort kan man bli åtalad och få böter eller fängelse.

Att köra utan körkort är ett allvarligt brott i Sverige och kan leda till allvarliga konsekvenser. Här är några exempel och ytterligare fakta:

  • Om man blir stoppad av polisen utan att ha ett giltigt körkort kan man få böter. Bötesbeloppet kan variera beroende på situationen men är ofta högt.
  • Vid upprepade överträdelser eller omständigheter som förvärrar brottet kan det leda till fängelsestraff. Maxstraffet för grov olovlig körning är sex månaders fängelse.
  • Om man orsakar en olycka när man kör utan körkort kan det leda till ännu allvarligare konsekvenser, både juridiskt och ekonomiskt. Försäkringsbolag täcker ofta inte skador orsakade av förare utan körkort.
  • Att köra utan körkort kan också leda till att man får svårigheter att få ett körkort i framtiden, eftersom man kan bedömas som olämplig att inneha ett körkort.
Det är därför viktigt att alltid ha ett giltigt körkort när man kör bil, både för sin egen och andras säkerhet samt för att undvika allvarliga rättsliga konsekvenser.
Skip to navigation