Skip to content
Fordonskännedom

Vad påverkar kultrycket?

Kultrycket påverkas av hur lasten är fördelad på släpvagnen.

Exempelvis kan en ojämnt fördelad last, där vikten är för långt fram eller för långt bak, påverka kultrycket negativt. Om lasten är placerad för långt fram, ökar kultrycket på dragkroken, vilket kan leda till att bilens framhjul lyfts och får sämre grepp. Om lasten är placerad för långt bak, minskar kultrycket, vilket kan göra släpvagnen instabil och öka risken för sladd.

Andra faktorer som kan påverka kultrycket inkluderar:

  • Släpvagnens konstruktion och utformning
  • Bilens fjädring och dämpning
  • Däcktryck och däckens skick på både bil och släpvagn
  • Körhastighet och vägförhållanden
Att säkerställa rätt kultryck är viktigt för att upprätthålla säkerhet och stabilitet vid körning med släpvagn. Det rekommenderas att kontrollera och justera kultrycket innan varje resa för att undvika problem.
Skip to navigation