Skip to content
Fordonskännedom

Varför ska man byta bromsvätska?

Man ska byta bromsvätska eftersom den kan absorbera fukt över tid, vilket försämrar dess prestanda och kan leda till bromsproblem.

Här är några anledningar till varför det är viktigt att byta bromsvätska regelbundet:

  • Fuktabsorption: Bromsvätska är hygroskopisk, vilket innebär att den drar till sig vatten från luften. Detta kan leda till korrosion i bromssystemet och sänker vätskans kokpunkt.
  • Försämrad bromsprestanda: När bromsvätskan absorberar vatten, sänks dess kokpunkt vilket kan leda till att bromsarna blir mindre effektiva, särskilt vid kraftig inbromsning.
  • Korrosion: Vatten i bromsvätskan kan orsaka korrosion på bromskomponenterna, vilket kan leda till dyra reparationer och säkerhetsrisker.
  • Systemets hållbarhet: Regelbundet byte av bromsvätska hjälper till att hålla hela bromssystemet i gott skick och förlänger dess livslängd.
Det rekommenderas att byta bromsvätska minst vartannat år eller enligt tillverkarens rekommendationer för att säkerställa optimal bromsprestanda och säkerhet.
Skip to navigation