Skip to content
Fordonskännedom

Vart fyller man på kylarvätska?

Man fyller på kylarvätska i kylarens expansionskärl.

Expansionskärlet är en genomskinlig behållare placerad nära kylaren i motorutrymmet. Följ dessa steg för att fylla på kylarvätska:

  1. Låt motorn svalna helt innan du börjar. Att öppna kylarlocket när motorn är varm kan vara farligt på grund av het ånga.
  2. Lokalisera expansionskärlet. Det är ofta märkt med symboler för kylarvätska eller har en tydlig nivåindikator på sidan.
  3. Öppna locket till expansionskärlet försiktigt.
  4. Fyll på kylarvätskan upp till den angivna maxnivån. Använd en blandning av vatten och kylarvätska enligt tillverkarens rekommendationer.
  5. Sätt tillbaka locket ordentligt.
Regelbunden kontroll och påfyllning av kylarvätska är viktig för att motorn ska kunna hålla rätt temperatur och förhindra överhettning. Använd alltid rätt typ av kylarvätska för din bilmodell, vilket ofta står angivet i bilens instruktionsbok.
Skip to navigation