Skip to content
Trafiksäkerhet

Vilken sida av vägen ska man gå på?

Man ska gå på vänster sida av vägen.

Det är viktigt att gå på vänster sida av vägen för att kunna se mötande trafik. Detta ger dig möjlighet att reagera snabbare om en bil närmar sig för nära kanten. På så sätt kan du öka din egen säkerhet och undvika olyckor. Detta gäller särskilt på landsvägar där det inte finns trottoarer eller gångbanor.

Exempelvis, om du går på vänster sida av vägen och en bil närmar sig från ditt håll, kan du enkelt kliva åt sidan eller signalera till föraren om det behövs. Detta är särskilt viktigt i dåliga siktförhållanden som dimma eller mörker, där det kan vara svårare för bilister att se fotgängare i tid.

Att alltid gå på vänster sida av vägen är en grundläggande säkerhetsregel som kan minska risken för olyckor och förbättra trafiksäkerheten för alla.
Skip to navigation