Skip to content
A-Körkort

Körning på landsvägar

Att köra på landsvägar kan vara en fantastisk upplevelse som mc-förare, men det kräver också specifika färdigheter för att hantera utmaningarna och riskerna. I detta kapitel kommer vi att utforska tekniker och strategier för att säkert hantera landsvägskörning samt hur du navigerar olika trafiksituationer för att öka din säkerhet och komfort.

Utmaningar vid landsvägskörning

Landsvägar kan vara varierande med skarpa kurvor, backkrön och platser med skymd sikt. Här är några huvudsakliga utmaningar du kan möta:

 1. Skarpa kurvor
 2. Backkrön
 3. Utfarter och korsningar med skymd sikt
 4. Varierande väglag

Tekniker för säker landsvägskörning

 1. Anpassa farten

  • Kör aldrig snabbare än vad förhållandena tillåter: Justera hastigheten efter väglag, väder och trafikförhållanden. Ibland kan det vara säkrast att köra långsammare än den skyltade hastighetsgränsen.
  • Sänk farten i god tid: Inför kurvor, backkrön och platser med skymd sikt, bör du sakta ner i god tid för att behålla full kontroll över motorcykeln.
 2. Placering på vägen

  • Positionera dig för bästa sikt och säkerhet: Välj din plats i körfältet så att du har bra överblick och synlighet för andra trafikanter. På breda vägar, håll dig nära mittlinjen för bättre sikt, medan du på smalare vägar bör hålla dig till höger för att undvika möten i mitten av vägen.
  • Använd hela körfältet i kurvor: Om det är säkert, utnyttja hela bredden av ditt körfält för att ta kurvor jämnt och stabilt. Börja vid utsidan, skär in mot apex (den innersta punkten) och avsluta vid utsidan igen.
 3. Läs vägen

  • Var uppmärksam på vägskyltar och varningssignaler: Dessa kan ge dig förvarning om farliga förhållanden som skarpa kurvor eller korsningar.
  • Undersök vägytan: Håll utkik efter hinder på vägbanan såsom grus, vattenpölar eller sprickor som kan påverka din körning.

Hantering av specifika trafiksituationer

 1. Utfarter med skymd sikt

  • Anpassa farten: Sakta ner när du närmar dig utfarter eller korsningar där sikten är begränsad. Var beredd att stanna om det behövs.
  • Öka din uppmärksamhet: Håll utkik efter fordon som kan komma ut från utfarter och var redo att agera för att undvika kollisioner.
 2. Körning i backkrön

  • Anpassa farten: Sakta ner när du närmar dig backkrön för att hantera eventuella hinder eller mötande trafik.
  • Håll till höger: Stanna till höger i ditt körfält för att undvika risk att möta fordon som kommer från andra hållet.
 3. Körning i kurvor

  • Ingång och utgång: Anpassa farten innan du går in i kurvan och accelerera försiktigt ut ur den för bättre kontroll.
  • Sittposition: För att ta kurvor säkert, luta dig och motorcykeln i kurvan. Använd knäna för att bibehålla balansen och håll överkroppen avslappnad.
 4. Passera utfarter med skymd sikt

  • Anpassa farten: Sänk farten när du passerar utfarter där fordon kan komma ut oväntat.
  • Öka din uppmärksamhet: Var extra vaksam på utfarter och var redo att bromsa eller svänga undan om det behövs.

Praktiska tips för landsvägskörning

 1. Öva regelbundet: Förbättra dina färdigheter genom att regelbundet öva körning på landsvägar under olika förhållanden.
 2. Använd skyddsutrustning: Se till att du alltid bär rätt skyddsutrustning inklusive hjälm, skyddskläder, handskar och stövlar för din egen säkerhet.
 3. Sök feedback: Ta emot råd och feedback från erfarna förare eller utbildare för att förbättra din landsvägskörning.

Att köra på landsvägar innebär specifika utmaningar, men genom att tillämpa rätt tekniker och strategier kan du hantera dem säkert. Genom att anpassa farten, välja rätt körlinje och vara uppmärksam på väg- och trafikförhållanden kan du njuta av en trygg och behaglig körning på landsvägar. I nästa kapitel kommer vi att diskutera självvärdering och hur du kan fortsätta utveckla dina färdigheter.

Skip to navigation