Skip to content
A-Körkort

Manövrering i låg fart och körställning

Att manövrera en motorcykel i låg fart är en viktig färdighet för varje mc-förare. Det kräver precision, balans och koordination. I detta kapitel kommer vi att gå igenom tekniker och övningar som hjälper dig att förbättra din lågfartskörning, samt betydelsen av rätt körställning för stabilitet och komfort.

Utmaningar med lågfartskörning

Lågfartskörning är nödvändig i många trafiksituationer som parkering, körning i tät trafik och manövrering genom trånga passager. Det ger ökad kontroll och säkerhet i sådana situationer.

Tekniker för lågfartskörning

 1. Balansera motorcykeln

  • Kroppshållning: Håll kroppen avslappnad och balanserad över motorcykeln med hjälp av knäna.
  • Låg hastighet: Använd kopplingen och bromsen för att hålla en stabil hastighet utan ryckningar.
 2. Reglagehantering

  • Koppling och gas: Finjustera hastigheten med kopplingen och gasreglaget för smidig körning.
  • Bakbroms: Använd bakbromsen för att justera hastigheten utan att förlora stabilitet.
 3. Blickfokus

  • Titta dit du ska: Fokusera blicken framåt mot dit du vill köra för att behålla balansen.

Övningar för att förbättra lågfartskörning

 1. Krypkörning mellan koner

  • Placera koner: Ställ upp koner med ett utmanande avstånd.
  • Kör långsamt: Öva på att manövrera mellan konerna utan att sätta ner foten.
 2. Cirkelkörning

  • Rita en cirkel: Markera en cirkel på en säker plats.
  • Följ cirkeln: Öva på att köra i cirkeln i låg fart och byt riktning.
 3. Åttakörning

  • Markera åttor: Använd koner för att skapa en åtta-formad bana.
  • Kör långsamt: Öva på att hålla jämn hastighet och balans genom åttan.

Körställning – sitt stabilt och avslappnat

 1. Stabilitet och komfort

  • Sitt rätt: Ha kontakt med motorcykeln genom hela kroppen för att bibehålla balans.
  • Avslappnad överkropp: Håll överkroppen avslappnad för att kunna röra dig smidigt.
 2. Tips för rätt körställning

  • Handposition: Håll händerna avslappnade på styret för att kunna hantera reglagen effektivt.
  • Fotsättning: Använd den fot som känns mest bekväm för att hålla motorcykeln stabil vid stopp.

Praktiska tips för lågfartskörning

 1. Öva regelbundet: Förbättra dina färdigheter genom att regelbundet öva på säkra platser.
 2. Sök feedback: Ta emot råd från erfarna förare för att förbättra din teknik.
 3. Använd speglarna: När du kör i låg fart, håll koll på omgivningen med speglarna.

Att behärska lågfartskörning är avgörande för att bli en säker motorcykelförare. Genom att öva på teknikerna och följa tipsen i detta kapitel kan du öka din säkerhet och självförtroende på vägen. Nästa kapitel kommer att fokusera på landsvägskörning och andra avancerade trafiksituationer.

Skip to navigation