Skip to content
A-Körkort

Riskettan (A-körkort)

Att ta A-körkort (tung motorcykel) är en spännande resa, men det kräver också att du tar vissa viktiga steg för att bli en säker och ansvarstagande förare. Ett av dessa steg är att genomgå den obligatoriska riskutbildningen del 1, eller risk 1 mc. Denna kurs är obligatorisk och syftar till att öka din medvetenhet om de risker som finns med att köra motorcykel.

Vad är riskettan mc?

Riskettan för tung motorcykel, eller risk 1 mc, är en teoretisk utbildning som alla som vill ta A-körkort måste genomgå. Kursen fokuserar på olika riskfaktorer som du som motorcyklist kommer att möta i trafiken. Målet är att du ska förstå hur dessa risker kan påverka din körning och hur du kan hantera dem för att minska olyckor.

Innehåll

Under kursen kommer du att lära dig om:

  • Trötthet och körning: Hur trötthet påverkar din förmåga att köra säkert och hur du kan undvika att köra när du är trött.
  • Alkohol och droger: Vilken påverkan alkohol och droger har på din körförmåga och varför det är livsviktigt att aldrig köra under påverkan.
  • Riskbeteenden: Hur olika riskbeteenden, såsom fortkörning och aggressiv körning, ökar risken för olyckor.
  • Skyddsutrustning: Vikten av att alltid använda rätt skyddsutrustning när du kör motorcykel.
  • Konsekvenser i trafiken: Hur olika beteenden kan leda till allvarliga olyckor och vad du kan göra för att undvika dem.
  • Olycksrisk för olika grupper: Hur riskerna skiljer sig mellan män, kvinnor, yngre och äldre förare.
  • Medtrafikanter och stress: Hur andra trafikanter och stress kan påverka din körning.

Varför är riskettan viktig?

Att köra en tung motorcykel innebär stort ansvar. Riskettan mc hjälper dig att förstå de faror som finns och hur du kan undvika dem. Genom att delta i denna kurs får du kunskap som kan rädda ditt liv och andras liv på vägen. Utbildningen bygger på nollvisionen, som är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete och syftar till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Hur går utbildningen till?

Kursen hålls oftast i ett klassrum eller online och varar i cirka tre och en halv timme, inklusive raster. Du behöver inte göra något prov, men du måste vara aktiv och delta i diskussionerna. Efter avslutad kurs får du ett intyg som bevisar att du har genomgått risk 1 motorcykel. Detta intyg måste du ha med dig när du sedan gör det praktiska körprovet för ditt A-körkort.

Kostnad för riskettan mc

Priset för att genomgå riskettan varierar beroende på var du bor och vilken trafikskola du väljer. Generellt sett ligger risk 1 pris mellan 500 och 1000 kronor. Det är en investering i din egen och andras säkerhet på vägarna.

Riskettan för A-körkort, även kallad risk 1 mc eller risk ettan mc, är en grundläggande och viktig del av din utbildning för att bli en säker motorcykelförare. Kursen ger dig insikt i de risker som är förknippade med motorcykelkörning och hur du kan hantera dessa risker. Kom ihåg att alltid köra medvetet och ansvarstagande, och använd den kunskap du fått från riskettan för att göra vägarna säkrare för alla.

Skip to navigation