Skip to content
BE-Körkort

Säkerhetskontroll för BE-körkort

Säkerhetskontrollen för BE-körkort involverar en noggrann genomgång av både dragfordon och släp. Syftet är att säkerställa att fordonen är säkra att använda på vägen. Kontrollen omfattar allt från mekaniska komponenter till säkerhetssystem och lastsäkring.

Viktiga komponenter i säkerhetskontrollen

  • Kopplingsanordning och bromsar: Kontrollera att kopplingsanordningen är säkert fästad och att bromssystemet fungerar korrekt.
  • Elanslutningar och belysning: Säkerställ att alla ljus och elektriska anslutningar mellan bilen och släpet är korrekt anslutna och fungerar.
  • Däck och fälgar: Inspektera däckens skick och lufttryck samt fälgarnas integritet.
  • Last och lastens säkring: Kontrollera att lasten är korrekt placerad och säkrad enligt gällande bestämmelser.
  • Allmänna fordonssäkerheter: Genomgående kontroll av säkerhetsbälten, styrning, och speglar för att säkerställa att allt är i bästa skick.

Förberedelser inför säkerhetskontrollen

Innan du ställer upp i körprovet är det rekommenderat att du övar på säkerhetskontrollen med den fordonskombination du kommer att använda. Kontrollera att:

  • Alla funktioner och system är lätta att nå och fungerar som de ska.
  • Du förstår varje komponents syfte och kan förklara detta under provet.
  • Du kan identifiera och rätta till vanliga problem som kan uppstå i fordonet eller släpet.

Vanliga frågor

Kan jag använda vilket släp som helst? Släpet måste uppfylla specifika krav på vikt och storlek. Kontrollera att ditt släp är godkänt för provet.

Vad händer om jag missar något under säkerhetskontrollen? Det är viktigt att noggrant genomföra alla delar av säkerhetskontrollen. Ett missat eller felaktigt genomfört kontrollmoment kan leda till underkänt resultat.

Förbered dig noggrant och gå in i körprovet med kunskap och självförtroende. Lycka till med ditt BE-körkortsprov!

Skip to navigation