Skip to content
Fordonskännedom

Belysning

När du kör bil är det viktigt att förstå och använda rätt belysning för att säkerställa både din egen och andras säkerhet på vägen. Här följer en omfattande genomgång av olika typer av belysning som används i fordon, tillsammans med deras funktioner och användning.

 • Parkeringsljus
  Parkeringsljus används när du stannat eller parkerat bilen vid dålig sikt för att andra trafikanter ska se bilen. Parkeringsljuset är strömsnålt och kan vara på i många timmar utan att batteriet töms.
 • Varselljus
  Varselljus är till för att bilen ska synas i dagsljus och bra siktförhållanden. Det är förbjudet att kombinera varselljus med halvljus eller dimljus.
 • Dimljus
  Dimljus används för att förbättra sikten vid dimma eller kraftigt regn. De får användas i stället för halvljus under dagsljus, men inte tillsammans med halvljus.
 • Halvljus
  Halvljus är den vanligaste typen av belysning som används vid körning. Det är förbjudet att kombinera halvljus med dimljus, varselljus eller extraljus. Halvljuset ska alltid vara på när du kör, utom vid goda siktförhållanden då varselljus eller dimljus kan användas i stället.
 • Backljus
  Backljus är vitt ljus som tänds automatiskt när du lägger i backväxeln för att visa andra trafikanter att du backar.
 • Helljus
  Helljus är bilens starkaste belysning och används för att se så långt fram som möjligt när det är mörkt. Det är viktigt att slå av helljuset när du möter andra fordon för att undvika att blända dem. Helljus får inte användas när vägen är tillräckligt belyst av dagsljus eller gatlyktor.
 • Dimbakljus
  Dimbakljus är en mycket stark röd lampa som används för att bakomvarande fordon ska se dig tydligare vid kraftigt försämrad sikt, såsom vid dimma eller kraftigt regn. Dimbakljuset ska stängas av så fort du bedömer att bakomvarande fordon har sett dig.
 • Dimljus fram
  Dimljus fram är starkare än halvljus och används för att förbättra sikten vid dimma. De får användas i stället för halvljus vid dagsljus, men aldrig tillsammans med halvljus.
 • Varselljus bil
  Varselljus på bilen är till för att öka synligheten för andra trafikanter under dagtid och goda siktförhållanden. Dessa får inte kombineras med halvljus eller dimljus.
 • Positionsljus bil
  Positionsljus används för att markera bilens position när den står stilla vid dålig sikt. Dessa ljus är strömsnåla och kan vara på i flera timmar utan att batteriet töms.
 • Bakljus bil
  Bakljusen består av minst två röda lampor och är tända när parkeringsljus, halvljus eller helljus är aktiverade. Dessa ljus säkerställer att bilen syns bakifrån.
 • Backljus bil
  Backljus på bilen tänds automatiskt när backväxeln läggs i och visar andra trafikanter att bilen backar. Detta ljus är vitt och kan kompletteras med en varningssignal på större fordon.
 • Ljusinställning bil
  Rätt ljusinställning är viktigt för att säkerställa optimal sikt och undvika att blända andra trafikanter. Det är viktigt att regelbundet kontrollera och justera bilens belysning.
 • Halvljus bil
  Halvljus används mestadels under körning och får inte kombineras med dimljus, varselljus eller extraljus. Det ska alltid vara på när du kör, utom vid goda siktförhållanden då varselljus eller dimljus kan användas istället.
 • Parkeringsljus symbol
  Symbolen för parkeringsljus visar att dessa ljus är tända. Symbolen liknar ofta två små ljuskällor som pekar utåt, och kan kallas positionsljus i vissa instruktionsböcker.
 • Halvljus symbol
  Symbolen för halvljus indikerar att halvljuset är på. Denna symbol ser ut som en strålkastare med ljusstrålar som pekar nedåt åt vänster.
 • Varselljus symbol
  Symbolen för varselljus visar att varselljus är aktiverade. Denna symbol ser ut som en strålkastare med ljusstrålar som pekar utåt åt vänster.
 • Dimljus symbol
  Symbolen för dimljus fram visar att dimljusen är på. Denna symbol liknar en strålkastare med horisontella linjer genom ljusstrålarna. Symbolen för helljus visar att helljuset är aktiverat. Denna symbol ser ut som en strålkastare med ljusstrålar som pekar rakt framåt.
Denna genomgång av bilens belysning och dess användning är viktig för att du ska kunna köra säkert och effektivt. Rätt användning av bilens ljus kan förhindra olyckor och förbättra sikten både för dig och andra trafikanter på vägen.
Skip to navigation