Skip to content
Fordonskännedom

Bilbesiktning

Bilbesiktning är en viktig del av bilägandet i Sverige. Genom att besikta bilen säkerställs att den uppfyller säkerhets- och miljökraven som lagstiftningen kräver. Här går vi igenom de olika typerna av besiktningar och vad de innebär för dig som bilägare.

Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning är en obligatorisk kontroll som utförs på bilar och andra fordon med jämna mellanrum. Syftet med kontrollbesiktningen är att minska antalet olyckor som orsakas av tekniska fel samt att reducera utsläpp av skadliga ämnen. Vid en kontrollbesiktning kontrolleras flera delar av bilen:

  • Stommen: Bilens bärande konstruktion undersöks för att upptäcka skador som till exempel svår rost.
  • Hjul och styrsystem: Skick och mönsterdjup på däcken kontrolleras, samt att det inte finns skador på fram- eller bakvagnen.
  • Drivsystem: Motor, el-, avgas- och drivsystem inspekteras.
  • Bromssystem: Bromsarnas funktion, effektivitet och jämnhet testas.
  • Karosseri: Säkerhetsbälten, vindrutor och dörrar kontrolleras.
  • Kommunikation: Belysning, blinkers, tuta, spolarvätska och varningstriangel kontrolleras.
  • Miljö: Avgasutsläppen jämförs med gränsvärdena.

En ny bil ska besiktas första gången senast 3 år efter att den togs i bruk, därefter vartannat år och slutligen varje år när bilen är äldre än 5 år. Bilar som är äldre än 30 år besiktas vartannat år.

Besiktningsperiod

Besiktningsperioden för en bil anger när den ska besiktas. För nya bilar är första besiktningen inom 36 månader från att bilen togs i bruk. Den andra besiktningen sker inom 24 månader från den första, och därefter ska bilen besiktas varje år, senast 14 månader efter den föregående besiktningen. Som bilägare är det ditt ansvar att se till att bilen besiktas i tid, annars får den körförbud.

Flygande inspektion

En flygande inspektion är en kontroll som kan utföras av polis eller bilinspektör när som helst och var som helst på vägarna. Om de upptäcker brister eller misstänker att bilen inte är trafiksäker kan du få ett föreläggande att åtgärda felet och sedan visa upp bilen för en godkänd verkstad eller ett besiktningsföretag. Allvarliga brister kan leda till omedelbart körförbud.

Körförbud

Körförbud innebär att du inte får köra bilen på allmän väg. Detta kan inträffa om bilen inte har besiktats i tid eller om den har allvarliga brister som upptäckts vid en besiktning. För att häva körförbudet måste bilen genomgå en godkänd besiktning.

Besiktning av motorcykel

Precis som för bilar måste även motorcyklar besiktas för att säkerställa att de är säkra att köra och uppfyller miljökraven. För motorcyklar gäller att de ska besiktas första gången senast 4 år efter att de togs i bruk och därefter vartannat år.

Besiktning av släpvagn

Släpvagnar måste också besiktas. För släpvagnar med en totalvikt över 750 kg krävs det en färdbroms och parkeringsbroms om tjänstevikten överstiger 400 kg. Besiktningen kontrollerar bland annat kopplingsanordning, hjul, bromssystem, belysning och reflexer för att säkerställa att släpvagnen är trafiksäker.

Genom att hålla koll på besiktningsperioderna och se till att ditt fordon besiktas i tid kan du undvika körförbud och säkerställa att ditt fordon är säkert och miljövänligt att använda.


Skip to navigation