Skip to content
Miljö

Bränslen och drivmedel

Bränslen och drivmedel är det som får en bil att fungera och röra sig. Det finns flera olika typer av bränslen och drivmedel, och varje typ har sina egna fördelar och nackdelar. Här går vi igenom några av de vanligaste:

Bensin

Bensin är det vanligaste bränslet för bilar idag. Det är ett fossilt bränsle, vilket betyder att det är gjort av rester från döda växter och djur som har legat under jorden i miljontals år. När bensin bränns i bilens motor, frigörs energi som får bilen att köra. Men bensin bidrar också till växthuseffekten och klimatförändringarna eftersom det släpper ut koldioxid när det bränns. I Sverige säljs bensin av miljöklass 1, som innehåller mindre mängd skadliga ämnen.

Diesel

Diesel är ett annat vanligt fossilt bränsle. Dieselbilar är ofta mer bränsleeffektiva än bensinbilar och kan köra längre på samma mängd bränsle. Men diesel släpper också ut mer skadliga partiklar och kväveoxider än bensin, vilket kan vara dåligt för både miljön och hälsan. I Sverige har vi endast diesel av miljöklass 1, som innehåller mindre skadliga ämnen än vanlig diesel.

El

Elbilar blir allt vanligare eftersom de inte släpper ut några avgaser alls när de kör. Istället drivs de av el som lagras i batterier. Detta gör att elbilar är mycket bättre för miljön jämfört med bensin- och dieselbilar, särskilt om elen kommer från förnybara källor som vind- eller solkraft. Nackdelarna med elbilar kan vara att de ofta är dyrare att köpa och att de behöver laddas oftare än man behöver tanka en bensinbil.

Etanol (E85)

Etanol är en alkohol som tillverkas av växter som vete och sockerrör. I Sverige kan man tanka E85, som består av 85% etanol och 15% bensin. Etanol är mer miljövänligt än fossila bränslen eftersom det kommer från förnybara källor. Men etanol kan också vara mindre effektivt och göra att bilen förbrukar mer bränsle per mil.

Fordonsgas

Fordonsgas kan vara antingen fossil naturgas eller biogas som kommer från organiskt material som matavfall och gödsel. Biogas är förnybar och mer miljövänlig, medan naturgas är ett fossilt bränsle. Bilar som drivs med gas släpper ut färre skadliga ämnen än bensin- och dieselbilar.

Hybrid

Hybridbilar använder en kombination av en förbränningsmotor (bensin eller diesel) och en elmotor. Detta gör att de kan vara mycket bränsleeffektiva, särskilt i stadskörning där elmotorn kan användas mer. Hybrider släpper ut mindre koldioxid än vanliga bensin- eller dieselbilar, men de är oftast dyrare att köpa.

Det finns många olika typer av bränslen och drivmedel som alla har sina för- och nackdelar. Bensin och diesel är de vanligaste men bidrar till miljöproblem. El och etanol är mer miljövänliga alternativ, men kan ha sina egna utmaningar. Fordonsgas och hybrider erbjuder också intressanta lösningar för att minska utsläppen och förbättra bränsleeffektiviteten.

Skip to navigation