Skip to content
Manövrering

Cirkulationsplats / rondell

En cirkulationsplats, ofta kallad rondell, är en vägkorsning där trafiken kör runt en central ö. Rondellen är själva det runda området i mitten, medan cirkulationsplatsen är hela området inklusive vägen runt om.

Regler rondell

I en cirkulationsplats har alla som kör in väjningsplikt mot de som redan befinner sig i cirkulationen. Detta innebär att du måste vänta på din tur innan du kör in i rondellen. Här är några viktiga regler:

  • Kör alltid åt höger när du kör in i cirkulationsplatsen och fortsätt sedan moturs.
  • Följ vägmärken och vägmarkeringar för att välja rätt körfält.
  • Anpassa hastigheten och var beredd att stanna om det behövs.

Blinkers i rondell

Att använda blinkers korrekt i en rondell är viktigt för att visa dina avsikter och därmed öka trafiksäkerheten. Här är några riktlinjer:

  • När du kör in i en rondell behöver du inte använda blinkers, men det är lämpligt att vara tydlig med vart du ska.
  • När du ska byta körfält eller lämna rondellen ska du alltid använda höger blinkers.
  • Om du ska svänga vänster i rondellen kan du använda vänster blinkers för att visa att du tänker köra förbi första avfarten, men du måste fortfarande använda höger blinkers när du ska köra ut ur rondellen.

Cirkulationsplats regler

Cirkulationsplatser är designade för att förbättra trafikflödet och minska olyckor. Några fördelar med cirkulationsplatser är:

  • Säkrare trafik: Låga hastigheter i cirkulationsplatser leder till färre och mindre allvarliga olyckor.
  • Jämnare trafikflöde: Trafiken flyter bättre och långa köer som kan uppstå vid vanliga korsningar med trafiksignaler minskas.
  • Lättare att förstå: Det är enklare för förare att förstå hur de ska köra, vilket minskar risken för misstag.

Väjningsplikt rondell

Väjningsplikt innebär att du måste lämna företräde för den trafik som redan befinner sig i cirkulationsplatsen. Du måste också vara uppmärksam på andra trafikanter som cyklister och fotgängare vid utfarten av cirkulationsplatsen. Om det finns en cykelbana vid utfarten, gäller svängningsregeln och du måste lämna företräde för cyklister.

Genom att följa dessa regler och riktlinjer kan du bidra till en säker och smidig trafikupplevelse i cirkulationsplatser.

Skip to navigation