Skip to content
Trafikregler

Cykelbana

Fotgängare och cyklister är oskyddade trafikanter som inte alltid kan reglerna. Lär dig alla olika regler och anvisningar för allas säkerhet.

Övergångsställe

Övergångsstället är markerat med skyltar och vägmarkeringar. Vid ett obevakat övergångsställe, alltså där det inte finns trafikljus eller polis som reglerar trafiken, har du som kör ett fordon väjningsplikt mot de gående. Du ska alltså vara beredd på att släppa fram personer som korsar vägen, eller har för avsikt att korsa vägen.

Cykelöverfart

En cykelöverfart är en plats där cyklister har företräde när de korsar vägen. Den är markerad med både vägskyltar och vägmarkeringar. Hastigheten på vägen vid en cykelöverfart är ofta begränsad till 30 km/h. Bilförare har väjningsplikt mot cyklister som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Cykelpassage

En cykelpassage är en plats där cykelbanan korsar en körbana utan att vara en cykelöverfart. Det innebär att cyklister här har väjningsplikt mot fordon på vägen. Cykelpassager är markerade med vägmarkeringar, men saknar de särskilda skyltar som finns vid cykelöverfarter. När du som bilförare närmar dig en cykelpassage, är det viktigt att du anpassar hastigheten och är uppmärksam på cyklister. Även om cyklisterna har väjningsplikt, bör du vara beredd att släppa fram dem om de inte stannar.

Cykelbana

En cykelbana är en väg eller en del av en väg som är avsedd för cykeltrafik. Bilförare har väjningsplikt mot cyklister som kör på cykelbanan. En cykelbana kan vara avskild från bilvägen eller vara en del av den. Om du som bilförare svänger och därmed korsar cykelbanan, måste du alltid ge företräde åt cyklisterna, enligt svängningsregeln.

Påbjuden cykelbana

En påbjuden cykelbana är en bana som är särskilt avsedd för cykeltrafik, samt moped klass 2, och detta markeras med ett vägmärke. Här är det obligatoriskt för cyklister att använda cykelbanan istället för körbanan. Bilförare måste vara extra uppmärksamma när de korsar en påbjuden cykelbana.

Påbjuden gång- och cykelbana

En påbjuden gång- och cykelbana är en bana där både gående och cyklister ska färdas. Den är markerad med ett särskilt vägmärke som visar att banan är avsedd för både gång- och cykeltrafik. På sådana banor är det viktigt att både gående och cyklister visar hänsyn till varandra för att undvika olyckor.

Gågata

En gågata är en gata där gående har företräde och fordonstrafik är antingen förbjuden eller begränsad. Fordon får endast köra på gågatan om det behövs för att nå en fastighet längs gågatan eller för att leverera varor. När fordon kör på en gågata, måste de hålla mycket låg hastighet och lämna företräde åt gående.

Gångfartsområde

Ett gångfartsområde är ett område där gående och fordon samsas på samma yta, men de gående har alltid företräde. Fordon får köra i gångfartsområdet men endast i gångfart, vilket innebär att hastigheten måste anpassas till de gåendes rörelse. Det är viktigt att bilister i ett gångfartsområde är extra uppmärksamma och försiktiga.

Det är viktigt att känna till och förstå de olika reglerna och anvisningarna för cykelpassager, cykelbanor och gångfartsområden för att säkerställa säkerhet för alla trafikanter, särskilt de mest sårbara såsom gående och cyklister.

Skip to navigation