Skip to content
Manövrering

Omkörning

Omkörning är en viktig del av körningen och kräver både planering och noggrannhet. Det handlar om att passera ett annat fordon som rör sig i samma riktning, men omkörning innebär alltid en viss risk. Därför är det viktigt att förstå reglerna och säkerhetsaspekterna för att utföra en säker omkörning.

Omkörning regler

Grundprinciper för omkörning:

 • Kör om på vänster sida: I Sverige ska du vanligtvis köra om andra fordon på vänster sida. Det finns dock vissa undantag som vi kommer att gå igenom.
 • Överblickbar sträcka: Hela omkörningssträckan måste vara fri från hinder och mötande trafik. Det betyder att du ska kunna se hela sträckan där du tänker köra om.
 • God sikt: Utför aldrig en omkörning om sikten är dålig, till exempel vid kurvor, backkrön eller i mörker.

När får du inte köra om?

 • Skylten förbjuder omkörning: Om du ser en skylt som förbjuder omkörning, får du inte köra om.
 • Möte på vägen: Om det är risk för möte med annan trafik när du kör om.
 • När någon redan håller på att köra om dig: Vänta tills den andra bilen har passerat.
 • Skymd sikt: Till exempel vid backkrön eller kurvor.
 • Fordonet framför svänger vänster: Om bilen framför visar tecken för vänstersväng får du inte köra om på vänster sida.

Hur gör man en säker omkörning?

 • Planera omkörningen: Se till att du har tillräckligt med utrymme och tid för att utföra omkörningen säkert.
 • Kontrollera trafiken bakom och bredvid dig: Använd backspeglar och döda vinkeln för att säkerställa att ingen annan bil försöker köra om dig.
 • Blinka åt vänster: Signalera i god tid innan du börjar omkörningen.
 • Öka hastigheten: Kör om det andra fordonet snabbt men säkert, håll dig inom hastighetsbegränsningen.
 • Sväng tillbaka till höger körfält: När du ser den omkörda bilen i din högra backspegel kan du blinka och sakta svänga tillbaka till höger körfält.

Omkörning fartkamera

Fartkameror är placerade längs många vägar för att övervaka och säkerställa att bilister följer hastighetsbegränsningarna. När du kör om en bil på en väg med fartkamera är det viktigt att tänka på följande:

 • Håll hastighetsbegränsningen: Du får inte överskrida hastighetsbegränsningen, även om du kör om. Fartkamerorna registrerar din hastighet och skickar automatiskt böter om du kör för fort.
 • Planera omkörningen noga: Se till att du inte behöver öka hastigheten över tillåten gräns för att fullfölja omkörningen.
 • Var medveten om kameraområden: Om du vet att du närmar dig en fartkamera, tänk extra noga på din hastighet och omkörningsmanöver. Fartkameror är ofta markerade med skyltar.

Att följa dessa regler och rekommendationer hjälper dig att undvika olyckor och böter. Kom ihåg att omkörning är en riskfylld manöver som kräver att du är uppmärksam och försiktig.

Skip to navigation