Skip to content
Trafikregler

Trafikens grundregler

För att undvika trafikolyckor ska du som är trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.

Du ska visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken. Du ska uppträda så att du inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.

Du som är vägtrafikant ska visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.

Du som är terrängtrafikant ska anpassa din färdväg, hastighet och färdsätt så att du inte stör människor och djur i onödan och så att du inte skadar någon annans mark eller växter.

Trafikens grundregel

För att köra säkert i trafiken måste du alltid visa omsorg och varsamhet. Det innebär att du ska vara försiktig och tänka på andra trafikanter och personer som befinner sig i närheten av vägen. Här är några viktiga punkter att komma ihåg:

 • Visa hänsyn till alla trafikanter:
  • Var alltid uppmärksam på barn, äldre, och personer med funktionsnedsättningar. De kan ha svårare att uppfatta trafikfaror och reagera snabbt.
  • Skolpatruller, oftast barn eller ungdomar, finns vid övergångsställen för att hjälpa yngre barn att korsa vägen säkert. Visa alltid extra hänsyn och var beredd på att stanna när du ser dem.
 • Undvik att störa eller hindra andra:
  • Kör inte för långsamt eller snabbt utan anledning. Anpassa din hastighet till väglaget och trafiksituationen.
  • Följ trafikrytmen och håll avstånd till framförvarande fordon. Använd tresekundersregeln för att säkerställa att du håller rätt avstånd.
 • Visa hänsyn mot de som bor eller uppehåller sig vid vägen:
  • Tänk på att folk kan bo nära vägar och att ljudet av trafiken kan vara störande. Kör försiktigt och tuta inte i onödan.
 • Terrängtrafik:
  • Om du kör terrängfordon, som fyrhjuling eller snöskoter, måste du vara extra försiktig så att du inte skadar naturen eller stör djur och människor i onödan.

Defensiv körning

Att köra defensivt innebär att du alltid är förberedd på att något oväntat kan hända. Här är några tips för att köra defensivt:

 • Planera din körning: Tänk framåt och var beredd på olika situationer. Detta hjälper dig att reagera snabbt och korrekt om något händer.
 • Håll goda säkerhetsmarginaler: Ha alltid ett säkerhetsavstånd till andra fordon, så att du har tid att stanna om något oväntat händer.
 • Var tydlig med dina avsikter: Använd blinkers i god tid innan du svänger eller byter körfält, och försök att få ögonkontakt med andra trafikanter vid till exempel övergångsställen.
 • Undvik onödiga risker: Ta inga onödiga risker i trafiken. Det är bättre att vänta lite extra än att utsätta dig själv och andra för fara.

Viktiga trafikregler

För att undvika olyckor och köra säkert måste du följa trafikreglerna. Här är några grundläggande regler:

 • Följ hastighetsbegränsningarna: Kör aldrig snabbare än vad som är tillåtet. Anpassa hastigheten till rådande väder- och vägförhållanden.
 • Stanna alltid vid rött ljus och stoppskyltar: Att ignorera trafikljus och stoppskyltar kan leda till allvarliga olyckor.
 • Använd säkerhetsbälte: Säkerhetsbältet är din viktigaste livförsäkring vid en olycka. Se till att alla i bilen använder det, även på korta resor.

Anpassa körningen efter situationen

Olika situationer kräver olika sätt att köra på. Här är några exempel på hur du kan anpassa din körning:

 • I tätort: Håll låg hastighet och var extra uppmärksam på fotgängare och cyklister. Många olyckor sker i korsningar och vid övergångsställen.
 • På landsväg: Håll till höger och var beredd på mötande trafik. Anpassa farten efter sikt och vägförhållanden, speciellt i kurvor och vid mörker eller dåligt väder.
 • Vid omkörningar: Var säker på att du har tillräckligt med sikt och utrymme för att köra om säkert. Avbryt omkörningen om den blir riskfylld.

Genom att följa dessa riktlinjer och trafikregler kan du bidra till en säkrare trafikmiljö för dig själv och andra. Det är viktigt att alltid vara uppmärksam och redo att anpassa sitt körsätt efter rådande förhållanden. Trafiksäkerhet är allas ansvar!

Skip to navigation