Skip to content
Trafiksäkerhet

Olyckor i trafiken

Trafikolyckor är en allvarlig del av vårt samhälle och påverkar tusentals människor varje år. För att minska antalet olyckor är det viktigt att förstå deras orsaker och hur vi kan förebygga dem.

Orsaker till trafikolyckor

 • Mänskliga faktorn: Misstag som ouppmärksamhet, felbedömningar, hög fart, påverkan av alkohol eller droger, och trötthet bakom ratten.
 • Osäkra vägar: Problem som trånga, kurviga eller dåligt underhållna vägar, samt farliga väderförhållanden som regn, snö och is.
 • Osäkra fordon: Bilar i dåligt skick med t.ex. slitna däck eller dåliga bromsar kan leda till olyckor.

Vanliga typer av trafikolyckor

 • Singelolyckor: En förare tappar kontrollen över sitt fordon.
 • Mötesolyckor: Två fordon kolliderar front mot front.
 • Upphinnandeolyckor: En bil kör in i ett annat fordon bakifrån.
 • Viltolyckor: Olyckor där djur korsar vägen.

Hur man kan förebygga trafikolyckor

 • Anpassa hastigheten: Att köra inom hastighetsgränserna och anpassa efter förhållanden.
 • Använda säkerhetsbälte: Säkerhetsbältet skyddar och är en viktig säkerhetsåtgärd.
 • Undvika distraktioner: Uppmärksamhet bör hållas på vägen, undvik användning av mobiler.
 • Inte köra påverkad: Undvik att köra under påverkan av alkohol eller droger.
 • Vara uppmärksam på andra trafikanter: Extra hänsyn till barn, äldre och funktionsnedsatta.

LABC – Livräddande första hjälpen vid trafikolyckor

 • L – Livsfarligt läge: Flytta en skadad person endast om det är säkert.
 • A – Andning: Kontrollera andningen, utför HLR vid behov.
 • B – Blödning: Stoppa kraftiga blödningar genom direkt tryck.
 • C – Cirkulationssvikt: Vid chock, håll personen varm och benen höjt.

Trafikolyckor är en kritisk fråga i samhället, orsakade främst av mänskliga faktorer som ouppmärksamhet och hög hastighet, samt osäkra vägar och fordon. De inkluderar allvarliga incidenter som singel- och mötesolyckor. Förebyggande åtgärder innefattar att hålla hastighetsgränser, använda säkerhetsbälte, undvika distraktioner och inte köra påverkad. Att förstå och agera på dessa punkter kan signifikant minska olycksrisken på vägarna.

Skip to navigation