Skip to content
Människan

Trötthet i trafiken

Trötthet är en av de största riskfaktorerna i trafiken. Att köra bil när du är trött kan vara lika farligt som att köra alkoholpåverkad. Trötthet påverkar din förmåga att köra säkert och kan leda till allvarliga olyckor. Här är allt du behöver veta om trötthet i trafiken.

Trötthetssignaler

Det är viktigt att känna igen tecknen på trötthet innan de blir för farliga. Här är några vanliga trötthetssignaler:

 1. Problem med koncentrationen: Det blir svårt att hålla fokus på vägen och trafiken.
 2. Suddig blick: Din syn blir oklar och du kan ha svårt att fokusera.
 3. Torr i munnen: Du kan känna dig torr i munnen och törstig.
 4. Gäspningar: Du gäspar ofta och kan inte sluta.
 5. Blir kall och frusen: Din kroppstemperatur sjunker och du börjar frysa.
 6. Svårt att hålla jämn hastighet: Du har problem med att hålla en konstant hastighet.
 7. Tunga ögonlock: Dina ögonlock känns tunga och du har svårt att hålla dem öppna.
 8. Överreaktioner: Du överreagerar på små händelser i trafiken.
 9. Muskelavslappning: Dina muskler blir slappa och du känner dig svag.
 10. Synvillor och illusioner: Du ser saker som inte finns eller missar saker som är där.

Varför blir du trött?

Trötthet kan bero på flera faktorer, bland annat:

 • Sömnbrist: Du har sovit för lite eller inte tillräckligt bra.
 • Sjukdom: Du känner dig dålig eller är på väg att bli sjuk.
 • Mediciner, alkohol och droger: Dessa kan påverka din vakenhet och reaktionsförmåga.
 • Inaktivitet: Långa, händelselösa körsträckor kan göra dig trött.
 • Monotoni: Enformiga vägar utan mycket variation kan leda till att du blir sömnig.

Faror och risker

Att köra bil när du är trött innebär stora risker. Trötthet påverkar nästan alla dina sinnen och förmågor negativt. De allvarligaste effekterna är:

 • Sämre koncentration: Du har svårare att fokusera på vägen och trafiken.
 • Långsammare reaktionstid: Det tar längre tid för dig att reagera på oväntade händelser.
 • Försämrad koordination: Dina rörelser blir mindre precisa och du kan ha svårt att styra bilen korrekt.
 • Nedsatt omdöme: Du tar sämre beslut och kan lättare begå misstag.
 • Tunnelseende: Ditt synfält blir smalare och du kan missa viktiga detaljer vid sidan av vägen.

Hur undviker du att bli för trött?

För att minska risken för trötthet i trafiken finns det flera saker du kan göra:

 1. Planera resan: Se till att du är utsövd innan du ger dig ut på vägarna, särskilt om du ska köra långa sträckor.
 2. Ta pauser: Ta regelbundna pauser under resan. Gå ur bilen och sträck på benen minst en gång i timmen.
 3. Undvik tung mat: Ät lätt mat innan du kör. Tung och fet mat kan göra dig trött.
 4. Kör på dagen: Om möjligt, planera dina resor så att du kör under dagsljus. Det är lättare att hålla sig vaken när det är ljust ute.
 5. Håll dig sval: Ha inte för varmt i bilen, eftersom värme kan göra dig dåsig.
 6. Variera körningen: Försök att välja en rutt som ger lite variation i körningen för att hålla dig alert.

Att vara medveten om trötthetssignaler och veta hur du kan motverka dem är avgörande för att vara en säker förare. Kom ihåg att det alltid är bättre att stanna och vila om du känner dig trött än att ta risken att köra vidare. Din säkerhet och säkerheten för alla andra på vägen beror på det.

Skip to navigation