Skip to content
Människan

Unga och äldre i trafiken

Både unga och äldre i trafiken står inför unika utmaningar när de kör. Mognadsnivå, påverkan från vänner och andra faktorer spelar en stor roll i deras körbeteende. Att förstå dessa skillnader är avgörande för att främja säkerheten på vägarna.

Unga förare

Unga förare anses ofta vara högriskförare av flera anledningar:

 • Begränsad erfarenhet: Mindre tid bakom ratten ger färre möjligheter att utveckla viktiga körfärdigheter i olika trafikmiljöer.
 • Mognadsnivå: Ungdomar kan fatta beslut baserade på deras lägre mognadsnivå jämfört med äldre förare.
 • Påverkan från dåliga förebilder: Dåliga förebilder kan leda till riskfyllda beteenden på vägen.
 • Överskattning av egna förmågor: Unga, särskilt män, tenderar att överskatta sina körförmågor vilket ökar risktagandet.

Riskbeteenden hos unga förare

 • Impulsivitet: Kan snabbt skapa farliga situationer i trafiken.
 • Prestigetänkande: Viljan att imponera kan leda till aggressiv och farlig körstil.
 • Grupptryck: Jämnåriga passagerare kan uppmuntra till högre risktagande.

Äldre förare

Äldre förare tar generellt säkrare beslut på grund av sin erfarenhet, men måste hantera fysiska begränsningar:

 • Stor erfarenhet och mognad: Många års körvana leder till en säkrare körstil.
 • Åldersrelaterade försämringar: Efter 75 års ålder kan syn, hörsel och reaktionstid försämras.

Åldersrelaterade försämringar

 • Syn: Synförmågan, särskilt i dålig belysning, försämras ofta.
 • Hörsel: Nedsatt hörsel kan påverka förmågan att höra viktiga ljud i trafiken.
 • Reaktionstid: Långsammare reaktionstider kräver längre avstånd till framförvarande fordon.

Trafikreglerna kräver särskild hänsyn till både unga och äldre förare. Alla förare bör vara uppmärksamma och anpassa sin körning för att säkerställa säkerheten för alla på vägarna.

Skip to navigation