Skip to content
Miljö

Utrustning & miljöpåverkan

Att ha rätt utrustning i bilen och förstå hur den påverkar miljön är en viktig del av att vara en ansvarsfull förare. Här går vi igenom olika typer av utrustning och deras miljöpåverkan, samt tips för hur du kan minska bilens negativa inverkan på miljön.

Takboxar och takräcken

Miljöpåverkan

Takboxar och takräcken kan vara praktiska för att öka bilens lastkapacitet, men de har en märkbar påverkan på bilens bränsleförbrukning och därmed miljön:

 • Ökat luftmotstånd: En takbox kan öka bränsleförbrukningen med mer än 1 deciliter per mil på grund av det ökade luftmotståndet.
 • Tillverkningsmaterial: Plasten som används i takboxar kan släppa ut skadliga partiklar, både under tillverkningen och vid slitage.

Tips

 • Ta bort när de inte används: Montera av takboxen eller takräcket när du inte behöver dem för att minska luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen.

Däck och lufttryck

Miljöpåverkan

Däckens bredd och lufttryck påverkar hur mycket bränsle bilen förbrukar:

 • Breda däck: Ökar rullmotståndet och därmed bränsleförbrukningen.
 • Felaktigt lufttryck: Lågt lufttryck ökar rullmotståndet och bränsleförbrukningen, medan rätt lufttryck minskar det och gör att bilen rullar lättare.

Tips

 • Kontrollera lufttrycket regelbundet: Hårt pumpade däck minskar bränsleförbrukningen och slitaget på däcken.
 • Välj smala och miljömärkta däck: Smala däck har lägre rullmotstånd, och miljömärkta däck är ofta tillverkade på ett mer hållbart sätt.

Klimatanläggning (AC)

Miljöpåverkan

Användning av AC i bilen kan öka bränsleförbrukningen:

 • Hög energiförbrukning: AC:n kräver mycket energi och kan öka bränsleförbrukningen med 5-10%.

Tips

 • Använd sparsamt: Stäng av AC:n när den inte behövs för att spara bränsle.

Motorvärmare

Miljöpåverkan

Motorvärmaren kan minska bränsleförbrukningen och utsläppen, särskilt vid kallstart:

 • Snabbare uppvärmning: Gör att katalysatorn och motorn når optimal arbetstemperatur snabbare, vilket minskar utsläppen vid kallstart.

Tips

 • Använd en timer: Ha på motorvärmaren lagom länge innan du kör för att undvika onödig energiförbrukning.

För att minska bilens miljöpåverkan bör du tänka på att använda rätt utrustning på ett smart sätt och regelbundet underhålla bilen. Ta bort onödig utrustning som takboxar och takräcken när de inte används, kontrollera lufttrycket i däcken, använd AC:n sparsamt och använd motorvärmare vid kallt väder. På så sätt bidrar du till en mer hållbar körning och en bättre miljö.

Skip to navigation