Skip to content
Vägmärken

Vägmärken (lite om allt)

Vägmärken är en viktig del av trafiken och hjälper oss att förstå regler och vägförhållanden. De är avgörande för att säkerställa säkerheten och effektiviteten på våra vägar. Här ska vi gå igenom de olika typerna av vägmärken som du kan stöta på, vad de betyder och hur du ska tolka dem.

Varningsmärken

Varningsmärken är triangelformade med röd kant och gul bakgrund. De varnar för olika faror och uppmanar dig att vara extra uppmärksam.

Exempel:

 • Varning för övergångsställe: Märket visar att du närmar dig ett övergångsställe. Var beredd att stanna för gående.
 • Varning för kurva: En kurvig väg framför dig. Sänk farten och kör försiktigt.

Väjningspliktsmärken

Dessa märken informerar om när du måste lämna företräde till andra trafikanter.

Exempel:

 • Stoppskylt: Du måste stanna helt vid stopplinjen och bara köra vidare när det är säkert.
 • Väjningsplikt: Du måste sakta ner och lämna företräde åt trafikanter på den korsande vägen.

Förbudsmärken

Förbudsmärken är runda med röd kant och gul bakgrund. De talar om vad du inte får göra.

Exempel:

 • Förbud mot att parkera: Visar att parkering är förbjuden på den angivna sträckan.
 • Förbud mot att köra om: Förbjuder omkörning på en viss sträcka.

Påbudsmärken

Påbudsmärken är runda med blå bakgrund och vita symboler. De visar vad du måste göra.

Exempel:

 • Påbjuden körbana: Visar var på vägen du måste köra.
 • Gång- och cykelbana: Anger att vägen är avsedd för gångtrafikanter och cyklister.

Anvisningsmärken

Anvisningsmärken ger dig information om vägen och omgivningen. De kan vara rektangulära eller fyrkantiga med blå bakgrund.

Exempel:

 • Motorväg: Visar att du kör in på en motorväg.
 • Enkelriktad trafik: Visar att gatan endast har trafik i en riktning.

Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger extra information till huvudmärket. De har vanligtvis samma bakgrundsfärg som huvudmärket, eller är vita, med svart text eller symboler.

Exempel:

 • Gäller vardagar: Anger att regeln på huvudmärket endast gäller på vardagar.
 • Parkeringsskiva: Visar att du måste använda en parkeringsskiva.

Vägvisningsmärken

Dessa märken hjälper dig att hitta rätt väg och visar avstånd till olika platser. De är oftast rektangulära med vit, blå eller grön bakgrund.

Exempel:

 • Avståndsskylt: Visar hur långt det är till olika destinationer.
 • Avfartsskylt: Anger vilken avfart du ska ta för att komma till en viss plats.

Lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken hjälper dig att hitta rätt i närheten av vägen, som till exempel till parkeringsplatser, bensinstationer och andra faciliteter.

Exempel:

 • Parkeringsplats: Visar var det finns en parkeringsplats.
 • Bensinstation: Visar var närmaste bensinstation finns.

Upplysningsmärken

Dessa märken ger information om regler och förhållanden på vägen.

Exempel:

 • Hastighetsbegränsning: Visar den högsta tillåtna hastigheten på vägen.
 • Gångfartsområde: Anger att hela området är avsett för gående, och du måste köra i gångfart.

Praktiska exempel:

 1. Varning för övergångsställe: När du ser detta märke ska du vara beredd att sakta ner och stanna om det finns gående som vill korsa vägen. Detta märke placeras vanligtvis innan skolor och andra områden med mycket fotgängare.
 2. Väjningsplikt: Om du närmar dig en väg med detta märke måste du sakta ner och lämna företräde till fordon på den korsande vägen. Om det inte finns några fordon kan du fortsätta utan att stanna.
 3. Förbud mot att parkera: Detta märke visar att du inte får parkera på den markerade sträckan. Om du ser en tilläggstavla som anger tider, gäller förbudet bara under dessa tider.
 4. Påbjuden körbana: När du ser detta märke måste du följa den angivna körbanan. Om det visar en pil åt höger, måste du svänga höger.
 5. Motorväg: Detta märke visar att du kör in på en motorväg, där särskilda regler gäller, som högre hastighetsbegränsningar och förbud mot gångtrafikanter och cyklister.

Att förstå och följa vägmärken är avgörande för din säkerhet och för att undvika böter och olyckor. Genom att känna igen och förstå innebörden av de olika vägmärkena kan du köra säkrare och mer självklart i olika trafikmiljöer.

Skip to navigation