Skip to content
Vägmärken

Väjningspliktsmärken

Väjningspliktsmärken är viktiga för att reglera trafiken och undvika olyckor. Dessa märken visar när du behöver lämna företräde till andra trafikanter och bidrar till att skapa ett säkert och smidigt trafikflöde. Här går vi igenom några av de vanligaste väjningspliktsmärkena och deras betydelser.

Väjningsplikt skylt

Väjningspliktsskylten är en triangel med röd ram och gul bakgrund, spetsen pekar neråt. Den betyder att du måste lämna företräde för all trafik på den korsande vägen. Det är viktigt att sakta ner i god tid och vara beredd att stanna om det behövs. Väjningsplikten gäller oavsett vilken riktning trafiken kommer ifrån.

Det är viktigt att tydligt visa din avsikt att släppa fram andra trafikanter när du har en väjningspliktsskylt, även kallad Lämna företräde skylten.

Stopplikt skylt

En stoppskylt är åttakantig och röd med vit text som säger “STOP”. Den innebär att du måste stanna helt och hållet innan du fortsätter, även om du inte ser någon trafik. Det räcker inte att rulla långsamt – alla hjulen måste stå helt stilla.

Huvudled skylt

Huvudledsskylten är fyrkantig och snedställd, med gul bakgrund och svart och vit kant. Den indikerar att vägen du kör på är en huvudled, vilket betyder att fordon på korsande eller anslutande vägar har väjningsplikt till dig. Skylten upprepas efter varje korsning för att bekräfta att huvudleden fortsätter.

Huvudled upphör

Huvudled upphör skylten är lik huvudled skylten men med ett diagonalt streck över. Den visar att huvudleden slutar och att vanliga väjningsregler gäller från och med där skylten är placerad.

Övergångsställe skylt

Övergångsställesskylten är kvadratisk med blå bakgrund och en vit triangel med svart symbol föreställande en gående person. Den markerar platser där gående som vill korsa vägen har företräde och fordon måste släppa över dem. Övergångsställen kan vara bevakade eller obevakade:

 • Obevakat övergångsställe: Ett obevakat övergångsställe har inga trafiksignaler, och du har alltid väjningsplikt mot de gående.
 • Bevakat övergångsställe: Ett bevakat övergångsställe har trafikljus eller en polis som reglerar när fotgängarna får gå och du måste stanna. Om trafikljusen är ur funktion och ingen polis dirigerar trafiken klassas det som ett obevakat övergångsställe.

  Cykelöverfart skylt

  Cykelöverfartsskylten är kvadratisk med blå bakgrund och en vit triangel med svart symbol föreställande en cyklist. Den anger att cyklister har företräde när de korsar vägen och bilister måste ge dem företräde.

  Flervägsstopp

  Flervägsstopp markeras med en stoppskylt tillsammans med en tilläggsskylt. Det innebär att alla vägar som ansluter till korsningen har stopplikt. Den första som stannar är också den första som får köra vidare. Dessa korsningar är inte så vanliga i Sverige men förekommer ibland.

  Att förstå och följa väjningspliktsmärken är avgörande för trafiksäkerheten. Kom ihåg att alltid vara uppmärksam på vägmärken och anpassa din körning därefter för att undvika olyckor och skapa ett smidigt trafikflöde.

Skip to navigation