Skip to content
Trafiksäkerhet

Bromsberedskap

Bromsberedskap betyder att du som förare förbereder dig på att bromsa snabbt om det skulle behövas. När du är bromsberedd, flyttar du foten från gaspedalen till bromspedalen och håller den där, redo att trycka ner och bromsa om något oväntat skulle hända.

Varför är bromsberedskap viktigt?

När du kör bil kan det plötsligt dyka upp faror, som ett djur som springer ut på vägen eller en fotgängare som korsar gatan utan att titta. Om du är bromsberedd, kan du reagera snabbare och minska bilens stoppsträcka, vilket kan vara skillnaden mellan en olycka och att undvika en kollision.

När ska du vara bromsberedd?

Du ska vara bromsberedd i situationer där det finns högre risk för överraskningar eller faror. Här är några exempel på när du bör ha bromsberedskap:

  • När du närmar dig ett övergångsställe eller en skola där barn kan springa ut på vägen.

  • När du kör i områden med mycket trafik eller parkerade bilar där fotgängare eller cyklister kan dyka upp plötsligt.

  • Vid körning i dåligt väder, som regn eller snö, där väglaget kan vara halt.

  • När du ser hinder på vägen, som en bil som stannar plötsligt framför dig.

Hur fungerar bromsberedskap i praktiken?

  1. Förutse faror: Håll utkik efter potentiella risker och var medveten om din omgivning. Om du till exempel ser ett djur vid vägkanten, var extra uppmärksam.

  2. Flytta foten till bromspedalen: Så fort du ser något som kan innebära en risk, flytta foten från gaspedalen till bromspedalen. Detta kallas att vara “bromsberedd”.

  3. Var redo att bromsa: Håll foten över bromspedalen och var redo att trycka ner den om det behövs. Detta minskar din reaktionstid betydligt.

Genom att vara bromsberedd kan du reagera snabbare och säkrare, vilket ökar din chans att undvika olyckor och hålla dig och dina medtrafikanter säkra.
Skip to navigation