Skip to content
Manövrering

Flygande omkörning

En flygande omkörning är en typ av omkörning där du redan har högre fart än bilen framför dig och kan köra om direkt utan att behöva accelerera mer.

Tänk dig att du kör på en väg och närmar dig en bil framför dig som kör långsammare än du. Om du redan kör snabbare än bilen framför, kan du bara köra förbi den utan att behöva trycka gasen ännu mer. Detta kallas för en flygande omkörning.

Fördelar med flygande omkörning

  1. Kortare omkörningssträcka: Eftersom du redan har högre fart, behöver du inte lika lång väg för att köra om bilen framför.
  2. Mindre bränsleförbrukning: Du behöver inte öka farten ytterligare, vilket sparar bränsle.
  3. Säkrare: Du spenderar mindre tid i det mötande körfältet, vilket minskar risken för olyckor.

Att tänka på:

  • Säkerhet: Kontrollera alltid att vägen framför är fri från mötande trafik innan du kör om.
  • Hastighetsbegränsning: Håll dig alltid inom hastighetsbegränsningen även när du kör om.
  • Tydliga signaler: Blinka för att visa dina avsikter för andra trafikanter när du byter körfält för att köra om.

Skillnad mot accelererande omkörning

En accelererande omkörning innebär att du kör bakom en bil i samma hastighet och sedan ökar farten kraftigt för att köra om. Detta kräver en längre omkörningssträcka och mer bränsle.

Du kör i 90 km/h och närmar dig en bil som kör i 80 km/h. Eftersom du redan kör snabbare, kan du smidigt svänga ut till vänster och köra om bilen utan att behöva trycka ner gaspedalen mer än vad du redan gör.
Skip to navigation