Skip to content
Trafiksäkerhet

Halvförsäkring

Halvförsäkring är en typ av bilförsäkring som ger ett bredare skydd än enbart trafikförsäkring, men inte lika omfattande som helförsäkring. Här är en detaljerad förklaring av vad halvförsäkring innebär:

  1. Trafikförsäkring: Halvförsäkring inkluderar alltid trafikförsäkring. Trafikförsäkringen täcker personskador och skador på andras egendom som du orsakar med din bil. Den täcker dock inte skador på din egen bil.
  2. Stöld: Om någon stjäl din bil eller om bilen skadas vid ett stöldförsök, ersätter halvförsäkringen dig för dessa förluster och skador. Detta inkluderar även stöld av fabriksmonterad utrustning som bilstereo.
  3. Brand: Halvförsäkringen täcker skador på din bil som orsakas av brand. Detta innebär att om din bil börjar brinna på grund av till exempel en kortslutning, kan du få ersättning för skadorna.
  4. Glas: Skador på bilens glasrutor, som stenskott på vindrutan, täcks också av halvförsäkringen. Om rutan måste bytas ut, kan du få ersättning för detta.
  5. Maskinskada: Halvförsäkringen kan täcka kostnader för reparation om motorn eller andra viktiga delar går sönder. Detta gäller oftast om bilen är yngre än ett visst antal år eller har gått ett visst antal mil, beroende på försäkringsbolagets villkor.
  6. Rättsskydd: Om du hamnar i en rättstvist på grund av något som har med din bil att göra, till exempel en olycka där ansvarsfrågan är oklar, kan halvförsäkringen täcka dina rättegångskostnader.
Sammanfattningsvis ger halvförsäkringen ett bra skydd för många vanliga situationer som kan drabba din bil, men den täcker inte alla typer av skador. För att få ett komplett skydd, inklusive skador på din egen bil vid en trafikolycka eller vid skadegörelse, behövs en helförsäkring.
Skip to navigation