Skip to content
Trafikregler

Handledartillstånd

Ett handledartillstånd är ett speciellt tillstånd som krävs för att någon ska få vara handledare när du övningskör privat. För att få ett handledartillstånd måste din handledare uppfylla vissa krav och genomgå en handledarutbildning.

Krav för handledartillstånd

För att bli handledare och få handledartillstånd måste man:

  1. Ha fyllt 24 år.
  2. Ha haft ett giltigt körkort i minst fem av de senaste tio åren. Körkortet ska vara utfärdat i ett EES-land (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som inkluderar alla EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein).
  3. Gå en handledarkurs körkort tillsammans med dig. Denna kurs kallas också för introduktionsutbildning och är giltig i fem år.
  4. Ansöka om handledartillstånd hos Transportstyrelsen.

Processen för att få handledartillstånd

  1. Gå handledarutbildning körkort: Du och din handledare måste båda gå en introduktionsutbildning. Denna kurs täcker viktiga ämnen som regler för övningskörning och tips för säker och effektiv körträning.
  2. Ansöka om handledartillstånd: Efter att ni har gått utbildningen, ansöker handledaren om ett handledartillstånd. Detta görs hos Transportstyrelsen och handledaren måste uppge uppgifter om både sig själv och dig som ska övningsköra.
  3. Vänta på godkännande: När ansökan är inskickad, väntar ni på att få tillståndet beviljat. Handledartillståndet är giltigt i fem år.

Praktiska regler vid övningskörning

  • Vid övningskörning måste handledaren alltid ha med sig handledartillståndet och du måste ha en giltig ID-handling.
  • När ni övningskör ska en grön skylt med texten “ÖVNINGSKÖR” vara väl synlig baktill på bilen.
  • Handledaren ses som ansvarig förare vid övningskörningen, även om det är du som kör.

Vem kan bli handledare?

Handledaren kan vara någon du känner, till exempel en förälder, syskon eller annan nära anhörig. Det viktiga är att de uppfyller kraven och har fått ett godkänt handledartillstånd.

Genom att följa dessa steg och regler kan du och din handledare se till att övningskörningen blir både säker och lärorik.
Skip to navigation