Skip to content
Trafiksäkerhet

Körriktningsvisare

En körriktningsvisare, eller blinkers, är en lampa på bilen som används för att signalera din avsikt att svänga eller byta körfält. Den blinkar med ett orangegult ljus och finns placerad fram, bak och på sidan av bilen för att andra trafikanter tydligt ska kunna se din riktning.

När ska du använda körriktningsvisare?

Du ska använda körriktningsvisaren när du:

  • Svänger höger eller vänster.
  • Byter körfält.
  • Vänder runt.
  • Startar från vägkanten.
  • Förflyttar fordonet i sidled på ett märkbart sätt.

Varför är det viktigt att använda körriktningsvisare?

Körriktningsvisare är viktiga för att förbättra trafiksäkerheten. De låter andra trafikanter veta vad du planerar att göra, vilket minskar risken för olyckor. Det är särskilt viktigt att använda dem i god tid innan du genomför en manöver, så att andra bilister och trafikanter hinner anpassa sig.

Hur använder du körriktningsvisare?

  1. Innan du svänger eller byter körfält, sätt på körriktningsvisaren i den riktning du tänker åka. Till exempel, om du ska svänga till höger, aktiverar du höger körriktningsvisare.
  2. Kontrollera dina speglar för att säkerställa att det är säkert att genomföra din manöver.
  3. Genomför din manöver när det är säkert, och stäng av körriktningsvisaren när du är klar.

Exempel:

Sväng höger: När du närmar dig en korsning och planerar att svänga höger, aktiverar du din högra körriktningsvisare cirka 100 meter innan korsningen. Kontrollera dina speglar och blinda vinkeln, sväng sedan när det är säkert.

Byta körfält: Om du kör i ett körfält och vill byta till ett annat, aktiverar du körriktningsvisaren åt det hållet du vill byta. Kontrollera dina speglar och blinda vinkeln, flytta sedan över när det är säkert.

Att använda körriktningsvisare är en grundläggande del av trafiksäkerheten och en viktig vana att utveckla när du lär dig köra bil. Det är en enkel åtgärd som hjälper till att förhindra olyckor och underlättar ett smidigt flöde i trafiken.
Skip to navigation