Skip to content
B-Körkort

Kunskapsprovet

Kunskapsprovet är ett test som du måste klara för att få ditt körkort. Det kallas också för teoriprov. Detta prov testar dina teoretiska kunskaper om trafikregler, vägskyltar, och hur du ska bete dig i olika trafiksituationer:

1. Vad är kunskapsprovet?

Kunskapsprovet är ett skriftligt test som du gör på en dator. Det är en del av körkortsutbildningen och krävs för att du ska få köra bil lagligt. Provet är till för att säkerställa att du har tillräckligt med kunskap om trafikregler och säker körning.

2. Varför är det viktigt?

Kunskapsprovet är viktigt för att visa att du förstår hur man ska köra säkert och följa trafikreglerna. Det hjälper till att minska olyckor på vägarna genom att säkerställa att alla förare har samma grundläggande kunskaper.

3. Vad innehåller provet?

Provet innehåller frågor om:

  • Trafikregler (t.ex. högerregeln, stopplikt)
  • Vägskyltar (t.ex. stoppskyltar, varningsskyltar)
  • Hur du ska bete dig i olika trafiksituationer (t.ex. vad du ska göra vid en olycka)
  • Fordonets funktioner (t.ex. hur man kontrollerar däcktrycket)

4. Hur går det till?

  • Förberedelse: Innan du gör provet, behöver du studera körkortsboken och kanske göra några övningsprov online.
  • Provdagen: Du bokar en tid hos Trafikverket. När du kommer dit, får du sätta dig vid en dator och svara på ett antal flervalsfrågor.
  • Resultat: Du får resultatet direkt efter att du har gjort provet. För att bli godkänd måste du ha svarat rätt på en viss procent av frågorna.

5. Tips för att klara provet:

  • Studera regelbundet och börja i god tid.
  • Gör många övningsprov för att vänja dig vid frågetypen.
  • Läs frågorna noggrant och ta dig tid att tänka efter innan du svarar.

6. Vad händer om du inte klarar det?

Om du inte klarar kunskapsprovet, kan du boka en ny tid och försöka igen. Det är ingen fara att misslyckas, men det är viktigt att du lär dig av dina misstag och studerar mer inför nästa försök.

Att klara kunskapsprovet är en viktig del av vägen mot att få ditt körkort och det hjälper dig att bli en säker och ansvarsfull förare.
Skip to navigation