Skip to content
Trafiksäkerhet

LGF-skylt

En LGF-skylt står för “Långsamt Gående Fordon” och är en skylt som sitter på vissa fordon som inte kan köra snabbt. Skylten ser ut som en trekant med en gul bakgrund och en röd kant. Den används för att varna andra trafikanter om att fordonet som har skylten kör långsamt.

Vilka fordon har en LGF-skylt?

Flera typer av långsamma fordon behöver ha en LGF-skylt. Här är några exempel:

  • Traktorer: Maskiner som används i jordbruket för att plöja åkrar eller dra tunga saker.
  • Motorredskap: Maskiner som används för bygg- och vägunderhåll, som grävmaskiner och vägskrapor.
  • Efterfordon: Vagnar som dras efter en bil, som kioskvagnar eller skyliftar.
  • A-traktorer: Också kallade EPA-traktorer, som är ombyggda bilar som bara får köra långsamt.

Varför behövs en LGF-skylt?

LGF-skyltar är viktiga för säkerheten på vägarna. Eftersom dessa fordon kör långsamt, måste andra trafikanter kunna se dem tydligt och förstå att de behöver vara extra försiktiga. Skylten hjälper till att förhindra olyckor genom att varna andra bilförare om att de närmar sig ett långsamt fordon.

Hastighet

Fordon som har en LGF-skylt får inte köra snabbare än 30 km/h. Det betyder att om du ser en LGF-skylt på ett fordon, vet du att det kör i en mycket lägre hastighet än vanliga bilar.

Utformning

LGF-skylten är en reflextriangel med en gul bakgrund och en röd kant. Detta gör att skylten syns bra både på dagen och på natten, även när det är mörkt eller dåligt väder.

Exempel på användning

  • Traktor: När en traktor kör på en landsväg mellan olika åkrar, ska den ha en LGF-skylt för att varna andra bilförare om att den kör långsamt.
  • Kioskvagn: En liten kiosk som dras bakom en bil, ofta på marknader, måste också ha en LGF-skylt eftersom den inte kan köra fort.
  • Skyltlift: En maskin som används för att nå höga höjder, till exempel vid underhåll av byggnader, och som måste köras långsamt på vägen.

Genom att förstå vad en LGF-skylt är och vilka fordon som ska ha den, blir du en säkrare förare och kan bättre anpassa dig till trafiken. Att veta detta är också viktigt för att klara teoriprovet för körkortet.

En LGF-skylt varnar om långsamtgående fordon och används för att öka säkerheten på vägarna. Fordon med denna skylt får inte köra snabbare än 30 km/h. Att känna till LGF-skyltar och hur de ser ut hjälper dig att vara en mer uppmärksam och säker bilförare.
Skip to navigation