Skip to content
Trafikregler

Motortrafikled

En motortrafikled är en typ av väg som är en blandning mellan en motorväg och en landsväg. Här är några viktiga saker att veta om motortrafikleder:

Ingen korsande trafik

På en motortrafikled finns det ingen trafik som korsar vägen i samma plan. Detta innebär att det inte finns några vägkorsningar där bilar kan korsa din väg direkt. Istället leds korsande trafik över eller under motortrafikleden med hjälp av broar eller tunnlar.

Möten kan förekomma

Till skillnad från motorvägar, kan du möta andra fordon på en motortrafikled. Det betyder att det kan komma bilar från motsatt riktning på samma väg. Det är dock ovanligt eftersom de flesta motortrafikleder har vajerräcken eller andra typer av barriärer för att separera körfälten.

Samma regler som motorvägar

Reglerna som gäller på motorvägar gäller också på motortrafikleder. Detta inkluderar förbud mot att stanna, parkera, vända, backa, gå eller cykla på vägen.

Olyckor

Motortrafikleder är oftare olycksdrabbade än motorvägar. Detta beror på kortare påfarter och mindre utrymme i sidled, vilket kan göra det svårare att köra in och ut på vägen säkert.

Vägmärken

Motortrafikleder märks alltid ut med specifika vägmärken som visar att det är en motortrafikled.

Motortrafikleder är designade för att göra långa resor snabbare och säkrare genom att minska antalet avbrott och korsningar. Det är viktigt att följa reglerna och vara uppmärksam på mötande trafik och andra potentiella faror för att undvika olyckor.
Skip to navigation