Skip to content
Trafiksäkerhet

Obevakat övergångställe

Ett obevakat övergångsställe är en plats där fotgängare kan korsa en väg men där det inte finns några trafikljus eller andra signaler som styr trafiken. Det betyder att det inte finns något som automatiskt stoppar bilarna för att låta fotgängarna gå över.

Hur det ser ut:

  • Det är ofta markerat med vita streck eller ränder på vägen.
  • Det finns ofta skyltar som visar att det är ett övergångsställe.

För bilförare:

Bilförare måste vara uppmärksamma och stanna om någon fotgängare är på väg att korsa eller redan korsar vägen vid ett obevakat övergångsställe. De måste vara extra försiktiga när de närmar sig dessa ställen eftersom fotgängarna har företräde (rätt att gå först).

För fotgängare:

Fotgängare måste titta åt båda hållen för att försäkra sig om att det är säkert att korsa vägen. Även om de har företräde, är det viktigt att vara försiktig och inte gå ut framför en bil som inte verkar stanna.

Varför är det viktigt?:

  • Det är en plats där fotgängare och fordon möts, så det är viktigt att alla är uppmärksamma för att undvika olyckor.
  • Att förstå reglerna vid ett obevakat övergångsställe hjälper både fotgängare och bilförare att agera säkert och respektfullt mot varandra i trafiken.

Viktigt som bilförare:

  • Sänk farten när du närmar dig ett övergångsställe.
  • Var beredd att stanna om du ser fotgängare vid övergångsstället.
  • Håll utkik efter skyltar och vägmarkeringar som visar att det är ett övergångsställe.
Att känna till och förstå hur ett obevakat övergångsställe fungerar är en viktig del av att vara en säker och ansvarsfull deltagare i trafiken, både som fotgängare och bilförare.
Skip to navigation