Skip to content
Trafikregler

Parkeringsvakt

En parkeringsvakt är en person som arbetar med att övervaka parkeringar och se till att parkeringsregler följs. Deras huvuduppgifter är att öka trafiksäkerheten och säkerställa att bilar står parkerade på rätt sätt, så att de inte hindrar trafiken eller utgör en fara för andra trafikanter.

Vad gör en parkeringsvakt?

 1. Övervakar parkeringsplatser:
  • Ser till att bilar är parkerade korrekt och enligt reglerna.
  • Kontrollerar att bilarna inte står på förbjudna platser som t.ex. framför utfarter, på övergångsställen eller på handikapparkeringar utan tillstånd.
 2. Kontrollerar parkeringsbiljetter och P-skivor:
  • Ser till att bilar har giltiga parkeringsbiljetter eller korrekt inställda P-skivor där det krävs.
  • Noterar när bilar parkerat och kontrollerar att de inte överskrider den tillåtna parkeringstiden.
 3. Utfärdar parkeringsböter:
  • Skriver ut böter till bilar som står felparkerade eller som inte följer parkeringsreglerna.
  • Det är alltid bilens registrerade ägare som ansvarar för att betala parkeringsböter, även om någon annan körde bilen vid tillfället.
 4. Bogsering av bilar:
  • Om en bil står så att den hindrar framkomligheten eller står på en plats där det är förbjudet att parkera kan parkeringsvakten ordna så att bilen bogseras bort.

Varför är parkeringsvakter viktiga?

Parkeringsvakter spelar en viktig roll i trafiksäkerheten och framkomligheten. Genom att se till att bilar är korrekt parkerade bidrar de till att:

 • Minska risken för olyckor.
 • Underlätta för räddningstjänst och andra viktiga samhällstjänster att komma fram.
 • Göra det lättare för andra trafikanter att ta sig fram på vägar och parkeringsplatser.
Att följa parkeringsreglerna är inte bara en fråga om att undvika böter, utan det handlar också om att visa hänsyn och skapa en säker och smidig trafikmiljö för alla.
Skip to navigation