Skip to content
Trafiksäkerhet

Periferiseende

Periferiseende är en del av vårt synfält som täcker de yttre delarna av det vi kan se, alltså allt som inte är direkt i fokus. Det hjälper oss att uppfatta rörelser och objekt i vår omgivning utan att vi behöver rikta blicken direkt mot dem.

Hur fungerar det

  • Synfältet: Vårt synfält är som en halvcirkel framför oss, ungefär 180 grader. Centrala delen av synfältet, där vi ser skarpast, kallas direktseende eller centralseende och utgör bara 1-2% av synfältet. Resten, alltså 98-99%, är vårt periferiseende.
  • Upptäcka rörelser: Periferiseendet är mindre skarpt jämfört med direktseendet men är väldigt bra på att upptäcka rörelser. Om något rör sig i utkanten av ditt synfält, kommer du att märka det med ditt periferiseende och då kan du vrida huvudet eller blicken för att se det tydligare med direktseendet.

Viktigt i trafiken

  • Uppmärksamhet: Som förare är periferiseendet avgörande för att upptäcka andra trafikanter, såsom bilar, cyklister eller fotgängare, som kan komma från sidorna.
  • Säkerhet: Det hjälper dig att hålla koll på vad som händer runt omkring dig utan att behöva flytta blicken från vägen hela tiden. Detta är särskilt viktigt vid körning i stadstrafik där det ofta finns mycket att hålla reda på.
  • Påverkan av alkohol och trötthet: Periferiseendet försämras om du är påverkad av alkohol eller om du är trött. Detta gör det svårare att upptäcka faror i tid, vilket ökar risken för olyckor.
Periferiseendet är en viktig del av vår syn som hjälper oss att hålla koll på vår omgivning utan att behöva flytta blicken. Det är särskilt viktigt när man kör bil eftersom det gör att man kan upptäcka faror och andra trafikanter i tid. Se till att vara utvilad och undvik alkohol när du kör för att ditt periferiseende ska fungera så bra som möjligt.
Skip to navigation