Skip to content
Trafiksäkerhet

Registreringsbesiktning

Registreringsbesiktning är en speciell typ av besiktning för ditt fordon.

Vad är registreringsbesiktning?

Registreringsbesiktning är en kontroll som måste göras om du gör stora ändringar på din bil. Tänk dig att du byter ut en viktig del av bilen, som motorn eller växellådan. Om dessa delar inte längre stämmer överens med informationen i bilens registreringsbevis, måste bilen genomgå en registreringsbesiktning.

När behöver du göra en registreringsbesiktning?

Du måste göra en registreringsbesiktning om du ändrar något viktigt på bilen, till exempel:

 • Byter motor.
 • Bygger om bilen så att den blir tyngre eller lättare.
 • Ändrar bilens mått, som att göra den längre eller bredare.
 • Byter typ av växellåda.

Efter sådana ändringar har du en månad på dig att göra registreringsbesiktningen.

Varför är registreringsbesiktning viktig?

Den är viktig för att se till att bilen fortfarande är säker att köra efter att den har ändrats. Den säkerställer att alla ändringar är lagliga och att bilen följer reglerna.

Hur gör du en registreringsbesiktning?

 1. Kontakta en besiktningsstation: Du behöver boka en tid hos en godkänd besiktningsstation.
 2. Förbered bilen: Se till att bilen är i bra skick. Kolla att alla nya delar är rätt installerade och fungerar som de ska.
 3. Gå igenom besiktningen: En expert på stationen kommer att kontrollera bilen noggrant. De tittar på de ändringar som har gjorts och ser till att allt är säkert och lagligt.

Vad händer efter registreringsbesiktningen?

Om bilen klarar besiktningen:

 • Du får ett nytt registreringsbevis som visar de nya specifikationerna för bilen.
 • Bilen är nu laglig att köra igen.

Om bilen INTE klarar besiktningen:

 • Du får veta vad som måste fixas.
 • Du behöver åtgärda problemen och sedan göra om besiktningen.

Exempel

Om du byter ut bilens motor till en starkare variant, som är tyngre och mer kraftfull, måste du göra en registreringsbesiktning för att uppdatera registreringsbeviset med den nya motortypen och den nya vikten. På så sätt vet myndigheterna och alla andra att din bil är säker att köra med den nya motorn.

Registreringsbesiktning är alltså en extra säkerhetsåtgärd för att se till att ändrade eller ombyggda bilar fortfarande är trafiksäkra och följer alla regler.
Skip to navigation