Skip to content
Trafiksäkerhet

Skyltljus

Skyltljus eller skyltbelysning är en viktig komponent på fordon, särskilt när det gäller säkerheten vid körning i mörker eller dåliga siktförhållanden. Skyltbelysningen är utformad för att lysa upp registreringsskylten på ditt fordon så att den är tydligt synlig för andra trafikanter och myndigheter.

Funktioner av skyltljus

 1. Synlighet i Mörker:
  Skyltbelysningen ser till att registreringsskylten är synlig på natten eller i dåligt väder, vilket gör det möjligt för andra trafikanter och polisen att identifiera fordonet korrekt.
 2. Lagenliga Krav:
  Enligt svenska lagar måste alla fordon ha fungerande skyltbelysning. Om skyltbelysningen inte fungerar kan du få böter eftersom det anses vara en säkerhetsrisk.
 3. Automatisk Tändning:
  Skyltlyktan tänds automatiskt när fordonets belysning sätts på. Detta innebär att du inte behöver tänka på att slå på den separat, vilket bidrar till att öka säkerheten genom att minska risken för att glömma det.

Underhåll och Kontroll

För att säkerställa att din skyltbelysning fungerar korrekt bör du regelbundet kontrollera lamporna. Om du upptäcker att en lampa är trasig bör den bytas omedelbart. På moderna bilar kan du vanligtvis se en varningslampa på instrumentpanelen om någon av belysningarna inte fungerar som de ska.

Viktiga Aspekter

 • Färg och Intensitet:
  Skyltljusen är vanligtvis vita och har en lämplig intensitet för att lysa upp skylten utan att blända andra trafikanter.
 • Placering:
  Skyltbelysningen är ofta placerad ovanför eller bredvid registreringsskylten för att ge en jämn och tydlig belysning.
Att ha fungerande skyltbelysning är inte bara en laglig skyldighet, utan även en viktig aspekt av trafiksäkerheten. Se till att regelbundet kontrollera din skyltbelysning och åtgärda eventuella problem omedelbart för att undvika böter och säkerställa att ditt fordon alltid är korrekt identifierbart på vägarna.
Skip to navigation