Skip to content
Trafikregler

Stopplikt

Stopplikt innebär att du som förare måste stanna helt vid en stoppskylt, oavsett om det finns annan trafik eller ej. Detta gäller även om du anser att det är fritt att köra.

Så här fungerar stopplikt:

  1. Fullständig stanning: Du måste stanna helt så att alla hjulen står stilla. Detta ska ske vid stopplinjen. Finns ingen stopplinje ska du stanna precis innan du kör in på den korsande vägen.
  2. Titta och bedöm: Efter att du har stannat, ska du noggrant titta åt båda hållen och försäkra dig om att det är säkert att köra vidare.
  3. Väjningsplikt: Efter att ha stannat, har du väjningsplikt mot all trafik på den korsande vägen. Du får endast köra vidare om det kan ske utan fara eller hinder för den övriga trafiken.

Praktiska exempel:

  • Korsningar: När du närmar dig en korsning med stopplikt, ska du sakta ner i god tid, stanna helt vid stoppskylten och därefter titta åt båda hållen innan du fortsätter.
  • Vid köer: Om det är kö vid en korsning med stopplikt, måste varje bil stanna helt vid stopplinjen innan de fortsätter, även om bilen framför just har kört vidare.
  • Flervägsstopp: I korsningar med flervägsstopp, där alla vägar har stopplikt, är det vanligt att den som först stannade också är den som först kör vidare.

Konsekvenser vid brott mot stopplikt:

Att inte stanna helt vid en stoppskylt är ett allvarligt trafikbrott. Det kan leda till indraget körkort, böter eller andra straff.

Säkerhet:

Stopplikt är en viktig regel för att säkerställa att alla fordon stannar och kontrollerar trafiksituationen innan de fortsätter. Detta minskar risken för olyckor i korsningar och andra farliga platser.

Stopplikt kräver att du alltid stannar helt vid en stoppskylt, bedömer trafiksituationen och endast kör vidare när det är säkert. Att följa denna regel är avgörande för trafiksäkerheten.
Skip to navigation