Skip to content
Fordonskännedom

Styrservo

Styrservo, även kallad servostyrning, är ett system i bilen som gör det lättare att vrida på ratten. Detta system är mycket vanligt i moderna bilar och är utformat för att minska den kraft som krävs från föraren för att styra bilen, vilket gör körningen enklare och mer bekväm.

Typer av Styrservo

Det finns två huvudsakliga typer av styrservo:

 1. Hydraulisk styrservo:
  • Denna typ använder hydraulvätska och en pump för att generera den kraft som behövs för att hjälpa till att vrida ratten.
  • När motorn är igång, driver den en pump som skapar tryck i ett hydrauliskt system. Detta tryck hjälper till att minska den ansträngning som behövs för att styra bilen.
  • Om styrservon inte fungerar, till exempel om motorn är avstängd, kommer ratten att kännas mycket tyngre och svårare att vrida.
 2. Elektromekanisk styrservo:
  • I modernare bilar har den hydrauliska styrservon ofta ersatts av en elektrisk styrservo. Denna typ använder en elmotor istället för hydraulvätska för att ge den extra kraft som behövs för att vrida ratten.
  • Den elektriska styrservon har fördelen att den är mer bränsleeffektiv eftersom den bara använder energi när ratten faktiskt vrids. Den är också lättare och kräver mindre underhåll än hydrauliska system.

Hur fungerar styrservon?

När du vrider på ratten i en bil med styrservo, känner systemet av detta och skickar en signal till antingen den hydrauliska pumpen eller den elektriska motorn för att generera den nödvändiga kraften. Detta gör att ratten blir lättare att vrida, vilket gör det enklare att manövrera bilen, särskilt vid låga hastigheter eller när du parkerar.

Praktiska tips

 • För att testa om styrservon fungerar korrekt kan du vrida på ratten när motorn är avstängd. Håll ratten vriden och starta sedan motorn. Om styrservon fungerar som den ska, kommer ratten att bli märkbart lättare att vrida när motorn startar.
 • Vid problem med styrservo, som att ratten känns tung eller “hugger” när du vrider, kan det vara tecken på smuts eller luft i det hydrauliska systemet (för hydrauliska servostyrningar) eller problem med den elektriska motorn eller sensorer (för elektriska servostyrningar).
Genom att förstå hur styrservo fungerar och hur man kan underhålla det, kan du säkerställa en smidigare och säkrare körning.
Skip to navigation