Skip to content
B-Körkort

Teoriprovet för B-körkort

Teoriprovet är en del av förarprovet som du måste klara för att få körkort. Provet genomförs hos Trafikverket och består av flervalsfrågor som testar dina kunskaper inom olika områden som trafikregler, fordonskännedom, trafiksäkerhet, människan och miljö.

Förberedelse

För att klara teoriprovet är det viktigt att du är väl förberedd. Du bör studera körkortsteorin noggrant och repetera den regelbundet. Det är också bra att göra många övningsprov för att vänja dig vid frågeformatet och tidsbegränsningen. Detta gör du enkelt i vår app. Den innehåller allt du behöver för att klara provet på första försöket.

Genomförande

Teoriprovet utförs vid en dator på ett av Trafikverkets förarprovskontor. Provet består av 70 frågor, varav 65 räknas in i slutresultatet. Du måste svara rätt på minst 52 frågor för att bli godkänd. Frågorna handlar om olika aspekter av bilkörning, inklusive trafikregler, vägskyltar, fordonskännedom, och miljömedvetenhet.

Provtid

Du har 50 minuter på dig att genomföra provet. Det är viktigt att du disponerar din tid väl så att du hinner gå igenom alla frågor och eventuellt göra ändringar innan tiden är slut.

Resultat

När du har genomfört provet får du veta resultatet direkt på skärmen. Om du inte blir godkänd har du möjlighet att boka om provet och göra ett nytt försök efter en viss tid.

Giltighet

Teoriprovet är giltigt i 4 månader. Om du inte klarar körprovet inom denna tid måste du göra om både teoriprovet och körprovet.

Tips för att klara teoriprovet:

  • Studera regelbundet: Se till att du förstår teorin och inte bara lär dig svaren utantill.
  • Gör övningsprov: Använd övningsprov för att testa dina kunskaper och förbereda dig för den riktiga provsituationen.
  • Håll dig lugn: Stress kan påverka din prestation negativt, så försök att vara lugn och fokuserad under provet.
  • Läs frågorna noggrant: Missförstånd kan leda till fel svar, så se till att du förstår varje fråga innan du svarar.

Att klara teoriprovet är ett viktigt steg mot att få ditt körkort, och med rätt förberedelser kan du öka dina chanser att lyckas.

Skip to navigation