Skip to content
Fordonskännedom

Totalvikt

Totalvikt beskriver den maximala tillåtna vikten av ett fordon inklusive last och passagerare. Totalvikten utgör summan av tjänstevikten och maxlasten.

  • Tjänstevikt: Detta är vikten av fordonet i körklart skick. Den inkluderar alla fasta tillbehör, en fulltankad bränsletank, oljor, reservhjul och föraren (standardvikt för förare är 75 kg).
  • Maxlast: Den högsta tillåtna vikten av lasten och passagerarna som fordonet kan bära enligt registreringsbeviset.
  • Bruttovikt: Den totala vikten av fordonet när det är lastat och klart att köra, inklusive tjänstevikt och aktuell last.

Exempel:

Om en bil har en tjänstevikt på 1500 kg och en maxlast på 500 kg, blir bilens totalvikt 2000 kg (1500 kg + 500 kg).

Viktigt att notera:

  1. Totalvikten utgör en fastställd gräns som du aldrig får överskrida vid lastning av fordonet. Detta gäller oavsett om du har utökad körkortsbehörighet.
  2. För släpfordon finns specifika regler. Ett släp klassas som “lätt släpvagn” om dess totalvikt inte överstiger 750 kg, eller om den sammanlagda totalvikten för bil och släp inte överstiger 3500 kg.

Praktiska exempel:

  • En bil med totalvikt på 3400 kg får dra en lätt släpvagn som väger under 750 kg.
  • En bil med totalvikt på 2100 kg får dra en släpvagn med totalvikt på 1400 kg, så länge den sammanlagda totalvikten inte överstiger 3500 kg och dragbilens maximala släpvagnsvikt inte överskrider gränsen.
  • Om bilen och släpets sammanlagda totalvikt överstiger 3500 kg, behöver du en utökad behörighet (B96) eller BE-körkort.

Totalvikt utgör en kritisk parameter för säker och laglig lastning av fordon och släp. Genom att förstå och respektera fordonets totalvikt undviker du böter och säkerställer att fordonet inte överbelastas, vilket påverkar både trafiksäkerhet och fordonets prestanda.

Skip to navigation