Skip to content
Trafiksäkerhet

Vattenplaning

Vattenplaning är ett fenomen som kan inträffa när du kör bil på våta vägar. Det uppstår när bilens hjul förlorar kontakten med vägbanan och istället glider på ett lager av vatten. Detta händer när däcken inte hinner leda bort allt vatten från vägbanan. När däcken lyfts upp på vattenytan tappar bilen väggreppet och blir omöjlig att styra.

Orsaker till vattenplaning

 • Hög hastighet: Ju högre hastighet du kör i, desto större risk för vattenplaning. Vid höga hastigheter hinner inte däcken pressa undan allt vatten under dem.
 • Breda däck: Bredare däck måste pressa undan mer vatten, vilket ökar risken för vattenplaning.
 • Däck med dåligt mönsterdjup: Slitna däck med låg mönsterdjup (mindre än 3-4 millimeter) har sämre förmåga att leda bort vatten.
 • Mycket vatten på vägbanan: Stora vattenpölar och vägar med mycket vatten ökar risken för vattenplaning.

Så undviker du vattenplaning

För att undvika vattenplaning kan du vidta följande åtgärder:

 • Sänk hastigheten: Genom att köra långsammare minskar du risken för att däcken ska förlora kontakten med vägen.
 • Använd rätt däck: Se till att dina däck har tillräckligt mönsterdjup. För sommardäck är minsta tillåtna mönsterdjup 1,6 millimeter och för vinterdäck 3 millimeter.
 • Undvik stora vattenpölar: Om möjligt, försök att undvika att köra genom stora vattenpölar och områden med mycket vatten.

Vad ska du göra om du råkar ut för vattenplaning?

Om du får vattenplaning, följ dessa steg för att återfå kontrollen över bilen:

 1. Släpp gasen: Minska farten genom att släppa gaspedalen.
 2. Håll kopplingen nedtryckt: Om du kör en bil med manuell växellåda, tryck ner kopplingen.
 3. Bromsa inte: Undvik att bromsa, eftersom det kan leda till att du tappar kontrollen ännu mer.
 4. Styr i vägbanans riktning: Försök att hålla hjulen i vägbanans riktning, så att de går åt rätt håll när du återfår kontrollen.

Moddplaning

Moddplaning är liknande vattenplaning, men istället för vatten handlar det om snö och slask. Bilen “surfar” på snömodd istället för vatten, vilket också leder till förlorat väggrepp och svårigheter att styra.

Att förstå och kunna hantera vattenplaning är viktigt för att öka säkerheten på vägarna, särskilt under regniga och snöiga förhållanden. Genom att vara medveten om riskerna och vidta förebyggande åtgärder kan du minska sannolikheten för att råka ut för detta farliga fenomen.

Skip to navigation