Vad är ett kollektivkörfält?

Ett kollektivkörfält är en fil avsett för vad man kallar fordon i linjetrafik. Vanligen kör stadens bussar i linjetrafik och därför kallas kollektivkörfälten även för bussfiler. Meningen med dessa körfält är att underlätta för bussarna att komma fram. Bussar i linjetrafik, moped klass II och cyklister är tillåtna att använda detta körfält. Ibland får även andra fordon köra i kollektivkörfältet. Detta anges i så fall på en tilläggstavla. Ibland gäller de speciella reglerna för detta körfält endast under vissa tider på dygnet.

Det kan finnas utsatta vägmarkeringar med texten “BUSS”.