Skip to content
Statistik

Viktig statistik.

Att ta körkort ger frihet och självständighet, men innebär också stort ansvar. Trafiksäkerhet är avgörande för att skydda alla i trafiken.


Allmän trafikolycksstatistik

 • Antal döda per år: 200–300
 • Svårt skadade per år: 1 500–2 000
 • Lindrigt skadade per år: 15 000
 • Alkohol- eller drogrelaterade dödsfall: 20%
 • Omkörningar som resulterar i dödsfall: 2 (år 2022)
 • Mötesolyckor som resulterar i dödsfall: 55 (år 2022)
 • Viltolyckor per år: 65 000

Olycksrisker vid olika hastigheter

 • Risk för att fotgängare dör vid påkörning vid 30 km/h: 10%
 • Risk för att fotgängare dör vid påkörning vid 50 km/h: 80%
 • Risk för att fotgängare dör vid påkörning vid 90 km/h: Nästan 100%

Åldersrelaterad olycksstatistik

 • 18–19 år: 5–6 gånger högre risk för olycka jämfört med genomsnittet
 • 45–54 år: Bäst reaktionstid
 • 65–74 år: Erfarna och anpassar körningen
 • Över 75 år: 5–6 gånger högre risk för olycka jämfört med genomsnittet

Specifika riskfaktorer

 • 20% av dödsfallen är alkohol- eller drogrelaterade
 • 40% av de som dör i trafiken använde inte säkerhetsbälte
 • 75% av de som dör i trafiken är män
 • Varje timme kör 525 förare onyktert
 • 15 000 rattfyllerister på vägarna varje dag
 • 25 000 förare åker fast för rattfylleri varje år

Tid och plats för olyckor

 • Helger (fredag, lördag och söndag)
 • Semestermånaderna (juni, juli och augusti)
 • Sent på natten (02:00–05:00)
 • De flesta olyckor sker inom tätbebyggt område
 • De allvarligaste olyckorna sker utanför tätbebyggt område

Nollvisionen

 • Infördes 1997 med målet att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken
 • Antalet döda per år har minskat från 1 300 (år 1965) till under 300
 • 2020: 204 dödsfall, 2021: 192 dödsfall, 2022: 227 dödsfall

Alkoholens effekter och statistik

 • 0,5–1,0 promille: 12 gånger högre olycksrisk
 • 1,0–1,5 promille: 100 gånger högre olycksrisk
 • Över 1,5 promille: 150 gånger högre olycksrisk
 • 70 personer dör i alkohol- och drogrelaterade olyckor varje år (25% av alla dödsfall)
 • Över hälften av alla som dör i singelolyckor är alkoholpåverkade
 • 15–35% av alla svåra olyckor kan kopplas till trötthet
 • Unga män (18–24 år) är överrepresenterade i statistiken för trötthetsolyckor

Vägtrafikskador 2022

 • 227 personer omkom i vägtrafikolyckor
 • 1 891 personer skadades svårt i vägtrafikolyckor
 • 75% av de omkomna var män
 • 51% av de omkomna var skyddade trafikanter (personbil, lastbil eller buss)
 • 15 av de omkomna var barn under 18 år
 • 36% av de omkomna var 65 år eller äldre
 • 2,2 personer per 100 000 invånare omkom i vägtrafiken
 • 22% av de omkomna omkom inom tättbebyggt område

Vägtrafikskador 2023

 • 229 personer omkom i vägtrafikolyckor
 • Antalet allvarligt skadade: närmare 4 300
 • 60% av alla allvarligt skadade är cyklister
 • Singelolyckor 2023: 66 personer omkom
 • Antalet singelolyckor ökade jämfört med 2022

Förbättringsåtgärder för trafiksäkerheten

 • Ökad hastighetsefterlevnad genom fler trafiksäkerhetskameror och polisövervakning
 • Fler vägar behöver mötessepareras
 • Förbättrad drift och underhåll av gång- och cykelbanor
 • Ökad användning av cykelhjälm till 80%
 • Erstättning av hastighetsgränsen 50 km/h med 30 eller 40 km/h inom tätorter

Vad Trafikverket gör för trafiksäkerheten

 • Behovet av ökade trafiksäkerhetsinsatser har lyfts i inriktningsunderlaget till regeringen
 • Initierat en gemensam aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025 med 250 åtgärder
 • Undersöker möjligheterna att bygga billigare mötesseparering
 • Gör en årlig analys av utvecklingen inom trafiksäkerhet väg

Historisk trafikolycksstatistik

 • 1950: 595 dödsfall
 • 1960: 1 036 dödsfall
 • 1970: 1 307 dödsfall
 • 1980: 848 dödsfall
 • 1990: 772 dödsfall
 • 2000: 591 dödsfall
 • 2010: 266 dödsfall

Den som frågar är dum i fem minuter, men den som inte frågar förblir dum hela livet.

Kinesiskt ordspråk

Skip to navigation