Skip to content
Faktabanken

Att utforska kunskapens oändliga horisont är en resa utan slut.

Din ultimata resurs med hundratals svåra ord, vanliga frågor och svar samt viktig statistik för att hjälpa dig att klara teoriprovet på första försöket.

Kunskapsbanken.

Ordlista med svåra ord.

Vår ordlista innehåller viktiga termer och definitioner för körkortsteorin. Använd den för att snabbt slå upp och förstå svåra ord, vilket underlättar din inlärning och förbereder dig för teoriprovet.

Läs mer

Frågor & svar.

Denna del är utformad för att hjälpa dig snabbt hitta lösningar och förklaringar, vilket gör din inlärning effektivare och förbereder dig bättre för teoriprovet.

Läs mer

Statistik.

Denna information ger dig insikt i trafiksäkerhet och körkortstrender, vilket kan vara värdefullt för att förstå den bredare kontexten av din körkortsutbildning.

Läs mer

Lärdomens rötter är bittra, men dess frukt är söt.

Aristoteles föddes år 384 f.Kr. i Stagira, Grekland.

Några vanliga frågor.

Är detta något du undrar över, eller hade du redan koll?

Man får köra högst 80 km/h med släp på motorväg och motortrafikled. Ytterligare fakta:
 • Om släpet är obromsat och har en totalvikt som är högre än halva dragfordonets tjänstevikt, är maxhastigheten 40 km/h.
 • För lätt släp (totalvikt upp till 750 kg) är det generellt tillåtet att köra i 80 km/h.
 • Högsta tillåtna hastighet på landsvägar med släp är även 80 km/h, oavsett om det är en bromsad eller obromsad släpvagn.
Det är viktigt att alltid kontrollera specifika regler och rekommendationer som gäller för den typ av släp och fordon du använder, då dessa kan variera.
Cirka 200 personer dör i trafiken varje år i Sverige.
Exempelvis år 2022 omkom 221 personer i vägtrafikolyckor enligt Trafikverket. Detta antal kan variera något från år till år beroende på olika faktorer som väderförhållanden, trafikintensitet och säkerhetsåtgärder. Trafiksäkerhetsarbete och lagar, som obligatorisk användning av säkerhetsbälte och hastighetsbegränsningar, spelar en viktig roll för att minska antalet dödsfall i trafiken.

Last som sticker ut från ett fordon får enligt svensk lag inte sticka ut mer än 20 cm utanför fordonets sidor. När det gäller längden får lasten sticka ut max 1 meter framåt och max 1 meter bakåt från fordonet, förutsatt att total längd inklusive last inte överstiger 24 meter.

För mer specifika situationer:

 • Om lasten sticker ut mer än 1 meter bakåt måste den märkas tydligt.
 • Om lasten sticker ut mer än 1 meter framåt eller utanför fordonets sidor måste den märkas tydligt och last som sticker ut mer än 20 cm på sidorna kräver också markering.

Markering ska vara en flagga eller liknande under dagtid och ljus samt reflex under natten eller då sikten är dålig.

Dessa regler är viktiga för att säkerställa att last på ett fordon transporteras säkert och för att minska risken för olyckor på vägarna.
Dessa regler är viktiga för att säkerställa att last på ett fordon transporteras säkert och för att minska risken för olyckor på vägarna.

Ja, förare och maxvikten ingår i totalvikten.

Exempel och ytterligare fakta

Totalvikten av ett fordon är den sammanlagda vikten av fordonet inklusive alla passagerare, förare, och last. Detta innebär att när man beräknar totalvikten för en bil eller lastbil, måste man inkludera vikten av föraren samt den maximalt tillåtna lastvikten.

Exempel: Om en bil har en tjänstevikt på 1500 kg och den maximala lastvikten (inklusive förare och passagerare) är 500 kg, blir totalvikten 2000 kg.

 • Tjänstevikt: Vikten av fordonet utan last men inklusive förare, bränsle, och verktyg.
 • Maxlast: Den högsta tillåtna vikten av last som fordonet kan bära, inklusive passagerare och förare.
 • Totalvikt: Tjänstevikten plus maxlasten.

Man blir av med körkortet när man har brutit mot trafikreglerna på ett allvarligt sätt eller visat sig olämplig att köra bil.

Exempel på situationer där körkortet kan återkallas:

 • Grova trafikförseelser som vårdslöshet i trafik eller rattfylleri.
 • Upprepade mindre trafikförseelser inom en kort tidsperiod.
 • Förlust av körkort på grund av medicinska skäl, till exempel om föraren drabbas av en sjukdom som påverkar körförmågan.
 • Om körkortet har erhållits på felaktiga grunder eller genom fusk vid körkortsprovet.

Fakta om körkortsåterkallelse:

Körkortsåterkallelse kan ske tillfälligt eller permanent beroende på allvaret i överträdelsen. Vid tillfällig återkallelse kan körkortet återfås efter en viss period, ofta kombinerat med krav på att föraren genomgår en läkarundersökning eller förnyar sitt körprov. Vid permanent återkallelse måste föraren ansöka om körkort på nytt och genomgå hela körkortsprocessen igen.

Transportstyrelsen är den myndighet i Sverige som ansvarar för körkortsåterkallelser. Beslut om återkallelse kan överklagas till Förvaltningsrätten om föraren anser att beslutet är felaktigt.
Högerregeln gäller när två fordon kommer till en korsning utan trafiksignaler eller vägmärken som reglerar företräde.
Högerregeln innebär att du ska lämna företräde åt trafik som kommer från höger. Exempelvis, om du kör på en mindre gata och närmar dig en korsning där det inte finns några trafikskyltar eller signaler, ska du stanna och lämna företräde för alla fordon som kommer från din högra sida. Denna regel gäller även vid utfarter från parkeringsplatser eller vid möte med cyklister på cykelbanor. Dock finns det undantag där högerregeln inte gäller, till exempel vid huvudled, där fordon på huvudleden alltid har företräde.
Skip to navigation