Skip to content
Trafikregler

Högerregeln

Högerregeln är en grundläggande trafikregel i Sverige. Den innebär att du alltid måste lämna företräde åt fordon som kommer från höger. Den här regeln gäller i de flesta situationer där det inte finns andra specifika väjningsregler, som till exempel trafikljus, stoppskyltar eller huvudleder.

Var gäller högerregeln?

  • Korsningar: Om du närmar dig en korsning utan trafikljus eller skyltar som anger annat, ska du lämna företräde åt trafik som kommer från höger.
  • Parkeringsplatser: Högerregeln gäller även när du kör på parkeringsplatser.
  • Öppna områden: Om du kör på öppna platser, som till exempel stora torg eller andra öppna ytor, gäller högerregeln om inget annat anges.

Var gäller inte högerregeln?

Det finns några specifika situationer där högerregeln inte gäller:

  1. Huvudleder: Om du kör på en huvudled behöver du inte lämna företräde åt trafik från höger.
  2. Cirkulationsplatser: I rondeller gäller inte högerregeln, utan där gäller att du ska lämna företräde åt trafiken som redan är i rondellen.
  3. Trafiksignaler: Om det finns fungerande trafikljus ska du följa dem istället för högerregeln.
  4. Utfarter: När du kör ut från en utfart, som en parkeringsplats, en bensinstation eller en fastighet, har du väjningsplikt och högerregeln gäller inte.
  5. Väjningsplikt och stopplikt: Om det finns skyltar som anger väjningsplikt eller stopplikt, följer du dessa istället för högerregeln.

Exempel

Exempel 1: I en korsning utan skyltar eller trafikljus, om tre bilar (A, B och C) närmar sig samtidigt från olika håll, måste B lämna företräde åt A, och A måste lämna företräde åt C. Detta innebär att C kör först, därefter A och sist B.

Exempel 2: Om du kommer från vänster i en korsning och en annan bil kommer från höger, måste du stanna och lämna företräde åt bilen som kommer från höger, oavsett om deras väg är mindre eller större än din.

Genom att förstå och tillämpa högerregeln kan vi undvika olyckor och skapa en säkrare trafikmiljö för alla. Kom ihåg att alltid vara uppmärksam och försiktig i korsningar och andra situationer där högerregeln kan gälla.
Skip to navigation