Skip to content
Allmänna villkor och sekretesspolicy

Detta gäller för hela vår verksamhet.

Här finner du viktig information om dina rättigheter och skyldigheter vid användning av våra tjänster samt hur vi skyddar och hanterar din personliga information.

Dessa allmänna villkor utgör de regler som gäller för användningen av våra tjänster och/eller appar. Genom att skapa ett konto och/eller använda våra tjänster eller appar bekräftar du att du godkänner dessa allmänna villkor.

Introduktion

Avtal mellan användaren och Teoriappar Sverige AB etableras när användaren intygar att all information som denne uppger om sig själv är korrekt. Vi på Teoriappar Sverige AB erbjuder en 14-dagars ångerrätt på alla köp enligt gällande lag. Observera att ångerrätten gäller förutsatt att tjänsten inte har tagits i bruk och ingen inloggning har skett.

Ändring av villkor

Teoriappar Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra villkoren i detta avtal. Som användare har du ansvar för att regelbundet granska villkoren. Fortsätter du att använda tjänsten efter det datum då ändringar träder i kraft, innebär det att du accepterar ändringarna.

Betalningsvillkor

Alla betalningar hanteras av Stripe via stripe.com, Swish via getswish.se och SEB.se samt Apple och Google.

Prenumeration

Vissa funktioner i appen kräver in-app-köp, som finns tillgängliga i form av ett abonnemang. Kostnaden för ett abonnemang varierar. Vi ger dig möjlighet att prova appen innan du bestämmer dig för att prenumerera. Abonnemanget varar i en vecka, månad, kvartal eller år och ger dig obegränsad tillgång till utvalda delar av appen. Du kan avsluta när du vill. Om du väljer att prenumerera kommer köpet att belasta ditt iTunes-/Google-konto. Prenumerationen kommer automatiskt att förnyas såvida den inte avbryts senast 24 timmar innan den löper ut. Du kan hantera prenumerationen från Användarinställningar i iTunes/Google Play efter att du har köpt den och du kan avbryta den automatiska förnyelsen när som helst. Vid förnyelse kommer samma paket och tidsperiod som du tidigare köpt att tillämpas.

Datainsamling

Vi samlar in din e-post och smeknamn för att skapa ditt konto, samt vid spel mot vänner. Device-ID används för att spara din framgång från gratisversionen av en app till fullversionen av samma app. Produktinteraktion, crash data, och stabilitetsdata samlas in anonymt för att förbättra appen och öka stabiliteten.

Användning av tjänsten

För att utnyttja vissa delar av Teoriappar Sverige AB:s tjänst, krävs det att du skapar ett användarnamn och lösenord. Denna inloggningsinformation tilldelas av oss efter att du har genomfört en lyckad registreringsprocess. Du som användare ansvarar för att skydda dina inloggningsuppgifter. Om det uppstår en misstanke om att du inte är den enda som använder ditt personliga användarkonto, eller om det förekommer någon annan överträdelse av användaravtalet, har vi rätt att omedelbart stänga ditt konto tills en fullständig utredning har genomförts. Om utredningen visar att du har missbrukat ditt personliga användarkonto, har vi rätt att permanent stänga av dig från tjänsten utan skyldighet att återbetala någon användaravgift. Vid grovt missbruk kan du bli skyldig att ersätta Teoriappar Sverige AB för eventuella förluster som du har orsakat oss. Ditt utnyttjande av vår support och coaching kan begränsas vid missbruk. Du har personligt ansvar för alla aktiviteter som utförs via ditt konto. Det är strängt förbjudet att försöka få tillgång till tjänster, konton och liknande som du inte har behörighet till. Brott mot dessa regler kan leda till polisanmälan och åtal.

Ansvar

Teoriappar Sverige AB tar inte ansvar för att du klarar kunskapsprovet för B-körkort, BE-körkort, A-körkort, AM-körkort, högskoleprovet, jägarexamen eller annat prov hos Trafikverket eller annan provinrättning. Vi tar inte heller ansvar för att informationen i appen alltid är uppdaterad, fullständig eller korrekt. Dock arbetar vi ständigt för att hålla informationen så aktuell och korrekt som möjligt.

Privat bruk

Våra tjänster är avsedda för ditt personliga bruk. Du förbinder dig att inte använda tjänsten för kommersiella ändamål, på ett olagligt sätt eller på ett sätt som kan skada Teoriappar Sverige AB. Du får inte använda tjänsten på ett sätt som stör, inaktiverar, överbelastar eller försvagar någon av våra webbsidor eller appar, eller på något sätt hindrar andra från att använda tjänsten. Allt material som vi tillhandahåller får inte kopieras, skrivas ut, vidarebefordras, tryckas, visas, laddas ner, publiceras, säljas eller på annat sätt distribueras eller reproduceras utan vårt skriftliga tillstånd.

Länkar

Genom att acceptera dessa villkor godkänner du att Teoriappar Sverige AB skickar mail till dig om funktioner i tjänsten, erbjudanden och nyheter (t.ex. påminnelser, frågor, nya tjänster och rabatter). Du kan när som helst välja att inte ta emot dessa meddelanden genom att följa avregistreringslänken i dessa meddelanden eller genom att kontakta oss direkt.

Om vi tillhandahåller länkar till tredjepartswebbplatser på vår webbplats eller i vår applikation är det endast för din bekvämlighet och innebär inte att vi godkänner, rekommenderar eller ansvarar för innehållet på dessa webbplatser. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser, och vi tar inte ansvar för eventuella förluster eller skador som kan uppstå från din användning av dem.

Uppsägning och avslutning

Du kan när som helst avsluta ditt konto hos Teoriappar Sverige AB. Om du väljer att avsluta ditt konto kommer din tillgång till tjänsten att upphöra omedelbart. Du har också rätt att begära att all information vi har om dig raderas. Du kan göra detta själv i någon av våra applikationer eller genom att maila oss på info@teoriappar.se och begära att ditt konto raderas.

Observera att uppsägningen av ditt konto eller radering av ditt konto inte automatiskt kommer att radera den information du har lagrat på våra servrar, inklusive dina personuppgifter. Om du begär att ditt konto raderas kommer vi att ta bort all information vi har om dig från våra servrar så långt det är tekniskt möjligt och i enlighet med gällande lag. Vi kommer att behålla och använda din information i enlighet med vår integritetspolicy om du inte uttryckligen ber oss att radera den.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, med eller utan förvarning, avsluta eller ändra ditt konto och din tillgång till tjänsten om vi finner att du har brutit mot någon av dessa villkor.

Övrigt

Dessa villkor regleras av svensk lag. Tvister som uppstår i anledning av dessa villkor ska avgöras av svensk domstol. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar, ska den bestämmelsen begränsas eller elimineras till lägsta möjliga grad, och de återstående bestämmelserna kommer att förbli i full kraft och verkan.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor. Om vi gör väsentliga ändringar i dessa villkor kommer vi att meddela dig genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du har angivit vid registrering, eller genom att publicera de ändrade villkoren på vår webbplats eller i vår applikation. Om du fortsätter att använda tjänsten efter att vi har meddelat om ändringarna anses du ha accepterat de ändrade villkoren. Om du inte accepterar de ändrade villkoren har du rätt att avsluta ditt konto och sluta använda tjänsten.

Vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera dessa villkor för att vara informerad om eventuella ändringar.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på info@teoriappar.se. Senast uppdaterad 2024-06-20.

Skip to navigation