Skip to content
Trafikregler

Motorväg

En motorväg är en typ av väg som är speciellt byggd för snabb och effektiv trafik. Den är utmärkt med en specifik skylt och har några viktiga kännetecken:

 • Trafiken i de båda riktningarna är alltid avskild, vilket innebär att det inte finns någon mötande trafik.
 • Det finns ingen korsande trafik i samma plan. Trafiken leds över eller under motorvägen via broar eller tunnlar.
 • Både avfarten och påfarten tillhör motorvägen, vilket innebär att samma regler gäller även där.

Motorvägar är designade för att vara mycket säkra, men det finns fortfarande risker som:

 • Fartblindhet vid avfart.
 • Seriekrockar på grund av för korta avstånd mellan fordon.
 • Enformig körning som kan leda till ouppmärksamhet och olyckor.
 • Ökad risk för vattenplaning vid högre hastigheter.

På motorvägar är det förbjudet att:

 • Stanna och parkera.
 • Vända eller backa.
 • Gå, cykla och köra moped.
 • Bogsera.
 • Köra fordon som inte är konstruerade för att framföras i minst 40 km/h, såsom traktorer och motorredskap.

Motorväg Hastighet

På motorvägar är bashastigheten vanligtvis 110 km/h, men det kan finnas variationer beroende på vägens specifika förhållanden och säkerhetsåtgärder. Det är viktigt att hålla sig till de angivna hastighetsgränserna för att säkerställa trafiksäkerheten och minimera risken för olyckor.

Lägsta Hastighet på Motorväg

På motorvägar får endast fordon som är konstruerade för att köra minst 40 km/h köra. Detta innebär att långsammare fordon som traktorer och vissa typer av motorredskap inte är tillåtna på motorvägar. Att hålla en för låg hastighet kan vara farligt eftersom det kan skapa farliga situationer där snabbare fordon måste bromsa eller väja.

Omkörning på Motorväg

Omkörningar på motorvägar bör alltid ske på vänster sida. Här är några grundläggande regler för säker omkörning:

 1. Kontrollera att vägen framför är fri från mötande trafik.
 2. Se till att ingen annan bil håller på att köra om dig genom att kontrollera backspeglar och döda vinkeln.
 3. Blinka åt vänster och öka hastigheten för att köra om.
 4. När omkörningen är klar, blinka åt höger och återgå till det ursprungliga körfältet.

Övningsköra på Motorväg

När du övningskör på motorväg är det viktigt att ha en handledare med sig som är erfaren och kan ge råd och stöd. Handledaren måste vara minst 24 år gammal och haft körkort för den aktuella fordonstypen i minst fem av de senaste tio åren. Under övningskörning på motorväg måste både förare och handledare vara extra uppmärksamma och följa alla trafikregler noggrant för att säkerställa en trygg och lärorik upplevelse.

Genom att följa dessa regler och riktlinjer kan du säkerställa att du kör säkert och effektivt på både motorvägar och motortrafikleder. Det är viktigt att alltid vara uppmärksam och hålla sig till hastighetsgränserna för att minimera risken för olyckor och skapa en trygg trafikmiljö.

Skip to navigation