Skip to content
Trafiksäkerhet

Motortrafikled

En motortrafikled är en typ av väg som liknar motorvägen men har några skillnader. Här är några viktiga punkter att känna till:

  • Ingen korsande trafik: På en motortrafikled finns ingen korsande trafik på samma nivå. Det innebär att du inte behöver stanna för trafik som korsar vägen.
  • Möten kan förekomma: Till skillnad från motorvägar kan det förekomma mötande trafik på motortrafikleder. Dock är det ovanligt eftersom vägarna ofta har vajerräcken som separerar körfälten.
  • Samma regler som på motorväg: Motortrafikleder följer samma regler som motorvägar. Det betyder att det är förbjudet att stanna, parkera, vända och backa på dessa vägar.
  • Skyltning: Motortrafikleder är markerade med en särskild skylt som visar att det är en motortrafikled.

Motortrafikled skylt

Skyltningen för motortrafikled är viktig för att veta att du kör på en sådan väg. Skylten ser ut som ett blått märke med en vit bilsymbol, liknande motorvägsskylten men utan motorvägssymbolens två parallella linjer. När du ser denna skylt vet du att du följer reglerna för motortrafikled.

Motorväg och motortrafikled

Motorvägar och motortrafikleder har flera gemensamma regler och likheter, men också några viktiga skillnader:

  • Motorväg: På en motorväg är körfälten i båda riktningarna alltid separerade, vilket eliminerar risken för mötande trafik. Det finns ingen korsande trafik på samma nivå och alla avfarter och påfarter tillhör motorvägen, vilket innebär att samma regler gäller även där.
  • Motortrafikled: Motortrafikleder kan ha mötande trafik men har fortfarande ingen korsande trafik på samma nivå. De har samma regler som motorvägar men är generellt mer olycksdrabbade eftersom de ofta har kortare påfarter och mindre utrymme i sidled.

Skillnad på motorväg och motortrafikled

Här är några av de huvudsakliga skillnaderna mellan motorväg och motortrafikled:

  • Körfältsseparation: På en motorväg är körfälten alltid separerade i båda riktningarna. På en motortrafikled kan mötande trafik förekomma, även om vägarna ofta är utrustade med vajerräcken.
  • Korsande trafik: Motorvägar har ingen korsande trafik på samma nivå, medan motortrafikleder kan ha mötande trafik men ingen korsande trafik på samma nivå.
  • Säkerhet: Motorvägar anses generellt vara säkrare på grund av de separerade körfälten och avsaknaden av mötande trafik. Motortrafikleder är mer olycksdrabbade eftersom de kan ha kortare påfarter och mindre utrymme i sidled.

Genom att förstå dessa punkter blir det enklare att navigera och följa reglerna på både motorvägar och motortrafikleder, vilket gör din resa säkrare och smidigare.

Skip to navigation